Sökning: "vattenlek för barn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vattenlek för barn.

 1. 1. Mer lika än olika. En studie om kvalitet i förskoleklass

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christina Ogebrink; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; ECERS-R; Förskoleklass; Kvalitet;

  Sammanfattning : Forskningsansatsen i denna studie var mixed method där ett strukturerat observationsmaterial, ECERS-R, användes tillsammans med kompletterande kvalitativa intervjuer. Metodansatsen var multipel fallstudie där fem förskoleklasser observerandes. LÄS MER

 2. 2. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2019]
  Nyckelord :skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. LÄS MER

 3. 3. Vattenlek i förskolan : Möjligheter till fysik i förskolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Mikaela Aronsson Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Float and sink; physics inpreschool; natural science in preschool; preschool; water; Flyta och sjunka; fysik i förskolan; naturvetenskap i förskolan; förskola; vatten;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate witch knowledge and thoughts children will have about the term of floating and sinking, and witch possibilities there is to make various knowledge visible in preschool physics through playing with water. The study also concern the differences and similarities between two different groups of age who have participated in the study. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskap i förskolan : En intervjustudie om pedagogers beskrivning av barns naturvetenskapliga lärande i åldern 1-3 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ing-Marie Olsén; [2014]
  Nyckelord :Naturvetenskap; förskola; små barn; barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn lär sig naturvetenskap. För att söka denna kunskap användes följande frågeställningar: ”Hur beskriver pedagoger sina erfarenheter av hur små barn lär sig naturvetenskap?”, ”Vad beskriver pedagoger att små barn i förskolan behöver lära sig i naturvetenskap?”, ”På vilket sätt uttrycker pedagoger att de skapar förutsättningar för små barns naturvetenskapliga lärande?”, samt ”Hur beskriver pedagoger att de arbetar med naturvetenskap med små barn?”. LÄS MER

 5. 5. Små barns utforskande i vattenlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Sofie Börjesson; Veronica Holmberg; [2012]
  Nyckelord :utforskande; matematik; små barn; vattenlek;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundI läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998, rev 2010) står det att barnen ska genom sin dag i verksamheten söka och inta ny kunskap med hjälp av att leka, umgås med andra, utforska omgivningen och skapa på olika sätt, de ska även undersöka olika fenomen och prata med andra barn och vuxna samt reflektera över det som de gjort. Detta tillsammans med litteratur från forskare sammanfattar allt vad bakgrunden behandlar på ett bra och övergripande sätt som ger en kunskap om barns lek och lärande och matematik i förskolan. LÄS MER