Sökning: "skolgård"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet skolgård.

 1. 1. Skolgården -det bortglömda utrymmet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Hansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :skolgård; trygghet; mellanstadiet; relationsarbete; kränkningar; sociogeografisk karta; a place for children; a children’s place; trygga platser;

  Sammanfattning : Rastverksamhet har funnits lika länge som skolverksamhet i sig, men historisk sett harskolgårdens utformning inte baserats på elevers behov och inte heller värderats som en lärmiljö. Idag benämns skolgården allt oftare som en informell lärmiljö och inkluderas således i styrdokumentens formuleringar om att skolans alla miljöer ska präglas av trygghet för alla elever. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemsbarnens lek – en studie om uppfattningar, engagemang och rum för lek på fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ahmed Shekh Muhumed Halane; [2020]
  Nyckelord :In and exclusion; play; schoolyard; staff commitment; In och exkludering; lekar; skolgård; personalens engagemang;

  Sammanfattning : This study treats with The significance and meaning of playing among children in the leisure centers. An overview presents some of the research concerning childrens play in schoolyards. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Nee; [2020]
  Nyckelord :skolgård; förskolegård; växter; växtetablering; vegetation; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Uppsatsen redovisar en studie av situationen gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län, som ämnar ringa in betydelsefulla faktorer och lämpliga tillvägagångssätt för en lyckad växtetablering och för att kunna skapa grönare gårdar. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Susanna Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :högstadieelever; skolgård; gestaltning; landskapsarkitektur; barnperspektiv; ungdomars beteende;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka ytor högstadieungdomar använder i skolans utemiljö. Tidigare forskning har definierat vilka typer av platser ungdomar värderar i sin vardagsmiljö. Dessa är ytor för sportutövande, ofta bollsport, mötesplatser för socialt umgänge och ytor för återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Skolgården som klassrum för undervisning i NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmy Holmberg; [2020]
  Nyckelord :lärande; naturorientering; skolans närmiljö; skolgård; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Det finns en generell uppfattning av att barn mår bra av att vara utomhus, främst av fysiska, psykiska och sociala aspekter. Genom att undersöka hur lärandet i naturorientering påverkas av undervisning på skolgården eller i skolans närmiljö lyfts för- och eventuella nackdelar vilka kan ge en insikt om didaktiken och dess utfall. LÄS MER