Sökning: "ventilatorvård"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ventilatorvård.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans bedömningar och åtgärder vid komplex eller långvarig ventilatorurträning

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Utter; Sofie Paulsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; bedömning; åtgärd; ventilatorvård; långvarig; komplex; urträning;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a resource-intensive intervention associated with anumber of risks and complications that increases in correlation with the amount of time thepatient requires it. Weaning should therefore be initiated as soon as possible. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnad för personer med ventilatorbehandling via trakeostomi : inom kommunal hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ann-Katrin Möller; Maria Larsen; [2018]
  Nyckelord :district nurse; community homecare; invasive-ventilator; nurses’ experiences; nursing leadership;

  Sammanfattning : Background: More and more people in need of hospital care can today be cared for in their homes. This has led to that more and more people nowadays can be treated with an invasive mechanical ventilator in their homes. This fact has placed great demands on the nurse who is responsible for and leads nursing. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av extubationsparametrar på neurointensivvårdspatienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linda Lejon; Karin Stenermark; [2014]
  Nyckelord :extubering; neurointensivvård; neurokirurgi; neurologi; urträning; ventilatorvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att hitta rätt tidpunkt för extubering av intensivvårdspatienter. Inför extubering av neurointensivvårdspatienter behövs speciella överväganden. LÄS MER

 4. 4. Tidig extubation efter hjärtkirurgi : graden av smärta och konfusion

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Helena Johannesén; Magdalena Thodal; [2010]
  Nyckelord :Fast track; cardiac surgery; respiratory care; pain; confusion; Fast track; hjärtkirurgi; ventilatorvård; smärta; konfusion;

  Sammanfattning : Bakrund: Fast track-kirurgi är ett alltmer vanligt förekommande arbetssätt inom hjärtkirurgi. Tidigare studier har påvisat att en tidig extubation har medfört en vinst i patientens rehabili-teringsprocess samt bidragit till kortare vårdtider och sänkta sjukvårdskostnader. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av ventilatorvård på IVA : en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Daniel Moritz; Lina Bjuvefors; [2010]
  Nyckelord :Patients experience; Critical care unit; Ventilator; Patient perspective; Memory; Patient upplevelse; Intensivvårdsavdelning; Ventilator; Patientperspektiv; Minne;

  Sammanfattning : Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är allvarligt sjuka och behöver specialiserad vård. En del av den vården är ofta ventilatorbehandlingen som kan uppfattas som en mycket mentalt påfrestande upplevelse. LÄS MER