Sökning: "vetenskapliga artiklar djur"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar djur.

 1. 1. The effects of spinal implant wear debris particles

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Cecilia Thomas; Eslam El Ammarin; [2021]
  Nyckelord :spine; implant; wear; debris; particles; ryggimplantat; implantatpartiklar; partiklar; implantat;

  Sammanfattning : The goal of this literature study was to study the effects of spinal implant wear debris particles on the body in general, and on microglia cells in particular. The method of the literature study was searching for scientific peer-reviewed papers on the topic.  Spinal implants are used to fix spinal problems such as deformities or injuries. LÄS MER

 2. 2. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 3. 3. Hur djur kan stärka egenvårdsförmågan hos individer med depressiva symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elina Marberg; Emelie Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Animal assisted activity; animal assisted therapy; depressive symptoms; self-care; Depressiva symptom; djurassisterad aktivitet; djurassisterad terapi; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande vardag bygger på att individen klarar av sin egenvård. Depressiva symtom kan vara paralyserande och till följd av det skapa egenvårdsbrist. Den huvudsakliga behandlingen idag är farmakologisk och tillgången på psykologisk behandling motsvarar inte behovet som finns. LÄS MER

 4. 4. Minskning av de äldres upplevelse av ensamhet på särskilda boenden - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Fransson; Viktor Åsén; [2020]
  Nyckelord :Elderly; literature review; loneliness; residential care facilities.; Ensamhet; litteraturöversikt; särskilt boende; äldre.;

  Sammanfattning : Inledning: Under Covid-19 pandemin har ett intresse väckts hos författarna angående hur en upplevd ensamhet påverkar en äldre negativt.Bakgrund: Bland annat kulturen, upplevelsen av ens egen hälsa och förtrogna kontakter påverkar upplevelsen av ensamhet. LÄS MER

 5. 5. Kan djur i skolan bidra till elevernas personliga utveckling? : En litteraturstudie om elevers utveckling i samband med djur i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emilia Claesson; Agnes Rostedt; [2020]
  Nyckelord :Empati; motivation; sociala relationer; djur i skolan;

  Sammanfattning : Domesticerade djur har påverkat människans vardag i 15 000 år där de har varit sällskap, mat eller skydd. Vi människor mår bra av att ha djur runtomkring oss då ämnet oxytocin frigörs vid kontakt med djur. Ämnet gör oss människor lugnare, mindre stressade och dämpar även ångest. LÄS MER