Sökning: "weekendresor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet weekendresor.

 1. 1. "Sätt guldkant på vardagen!" En studie om kvinnors konsumtion av weekendresor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ida Jönsson; Kajsa Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :weekendresor; kvinnlig resekonsumtion; drivkrafter; interna och externa faktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Fenomenet weekendresor har blivit en växande nisch inom dagens turismsektor och utifrån det väcktes vårt intresse. Syftet med studien är att analysera och skapa en djupare förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers framväxt - framtidens marknadsföring för resebolagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Viktoria Palmaer; Jennifer Redinge Rosengren; Marina Valencuk; [2012]
  Nyckelord :informations- och kommunikationsteknologin; internet; marknadsföring; sociala medier; trovärdighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Sociala mediers framväxt – framtidens marknadsföring för resebolagen Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Seminariedatum: 2012-08-27 Författare: Jennifer Redinge Rosengren, Victoria Palmaer, Marina Valencuk Handledare: Torleif Bramryd och Josefine Östrup Backe Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknologin, Internet, marknadsföring, sociala medier, trovärdighet. LÄS MER