Sökning: "yukl"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet yukl.

 1. 1. Ledarskapsutveckling - En tvärsnittsstudie utifrån ett ledarperspektiv och utbildningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Hermansson; Cornelia Johansson; [2021-12-02]
  Nyckelord :Ledarskapsutveckling; ledarutveckling; Individ- och organisationsnivå; lärandeklimat;

  Sammanfattning : Ledarskap anses vara en viktig framgångsfaktor för organisationer. Vikten av gott ledarskap och den generella uppfattningen att det går att utveckla ledarskapet, både på individnivå och organisatorisk nivå återspeglas i att det finns en stor marknad för ledarskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Ledarkompetenser för ett effektivt ledarskap - ur ett ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mariam Barakat; Nelly Johansson; [2017]
  Nyckelord :Effective leadership; Leadership; Leader competencies; Trait; Relationship; Process;

  Sammanfattning : Intresset för att undersöka effektivt ledarskap har ökat, eftersom att det är en komplex fråga. Effektivt ledarskap kan ses utifrån tre olika perspektiv; effektivt ledarskap som egenskap, relation eller process. Organisationer som vill vara hållbara behöver välja och utveckla effektiva ledare. LÄS MER

 3. 3. Goal setting for innovation : Exploring the relation to operational goals

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Doruntina Luzhnica; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Goal setting is proven to affect the choices and focus of the employees towards certain tasks, therefore it has been suggested for ensuring that sufficient focus and attentions is direct towards explorative activities (Lund & Magnusson, 2015), which are otherwise at risk of being down prioritized (Levinthal & March, 1993). Such effects of goal setting can though not be expected in situations where there is low commitment to the goal program (Latham, 2004). LÄS MER

 4. 4. Situation leadership in small growing technical consultations companies in Sweden and Jordan

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Majed Sammak; Eyad Khader; [2014]
  Nyckelord :Situation leadership; Small and medium businesses; Culture; Small technical consultant companies;

  Sammanfattning : Background Small and medium businesses (SME) are important elements in the strategies of economic growth and improvement. The SME have played a great role in regional and global economic recovery during many years and thus they are very desirable. LÄS MER

 5. 5. Kan managementkonceptet LEAN stödja lärande i en organisation?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Agneta Häll; [2012-11-27]
  Nyckelord :LEAN; lärande i organisationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om ledningsfilosofin The Toyota Way och verktygslådan LEAN;• Stödjer lärande i en organisation, samt• Om ledarens roll för lärande är en viktig kompetens, utifrån teorier om lärande och ledarens roll för lärande i organisationer. Specifika frågeställningar är; • Stödjer Volvokoncernens ledarkompetenser ett LEAN ledarskap, samt• Är ledarens roll för lärandet en viktig kompetens och hur uppfattar ledarna de faktiska förutsättningarna för ett LEAN ledarskap?Teori: Wengers, teori om Communities of Practice, Targama & Sandbergs teori om Ledning och förståelse. LÄS MER