Mitt bästa jag som pianist- Mental träning för scenframträdande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Arbetet handlar om reflektion kring rollen som musiker på scen. Frågor om mental träning i samband med scenframträdande har sitt ursprung i författarens egna erfarenheter som instrumentalist. Syftet var att undersöka hur mental träning kan påverka scenframträdande, spelteknik och gestaltning och även hur detta kan påverka självkänslan och självförtroendet. Undersökningens temaområden består av visualisering, avslappning samt reflektioner som verktyg. Det lyfts fram och diskuteras kring frågor om vilka effekter mental träning kan ge, vilka dilemman som kan uppstå samt hur beprövade metoder kan påverka spelteknik och gestaltning. Undersökningen tar upp betydelsen om ämnet mental träning samt tidigare forskning och hur det har använts och kan användas i olika sammanhang. Det tas upp hur väl resultatet är i linje med litteratur och forskning då all information vill åt liknande resultat. Vikten av mental träning och dess viktiga del i musikvärlden diskuteras och hur en musiker, genom metoder för mental träning och reflektioner, kan få en bredare syn, insikt och förståelse hur denne kan komma vidare i sin utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)