Skönhetsideal, självkänsla & identitet – En kvalitativ studie av de negativa effekterna från sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: I dagens samhälle påverkas vi enormt mycket av sociala medier. Hur vi ska se ut och klä oss, vart vi ska resa, vilka inredningsprylar vi ska köpa och vilken mat vi ska äta till middag. På applikationen Instagram strömmar varje dag ett gigantiskt flöde av nya inlägg inom alla sorters områden, däribland genren skönhet. Syftet med min studie har varit att undersöka vilken påverkan plattformen Instagram har på unga kvinnor när det kommer till skönhetsideal. Målet var också att analyser vilka effekter Influerare för med sig på kvinnors självkänsla och identitet. För att undersöka detta har jag gjort fem kvalitativa intervjuer där kvinnor mellan 18-28 år har fått medverka. Studien resulterade i att intervjupersonerna upplevde negativa effekter kring sociala medier och att influerare kan ha en betydande påverkan på unga kvinnors självkänsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)