”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. The starting point of this analysis are the four children’s books Lisbet och Sambakungen by Emma Karinsdotter and Hanna Gustavsson, Nelly Rapp och de små under jorden by Martin Widmark and Christina Alvner, Hedvig och Hardemos prinsessa by Frida Nilsson and Dårfinkar och Dönickar by Ulf Stark. These four children’s books are in different ways norm breaking and are prominent within the school's activities. The study is based on how gender and equality looks in our society today. The analysis will also investigate girls’ and boys’ behaviour based on common stereotypical features. The results demonstrate that the children’s books are in different ways norm breaking and that girls are portrayed in varying ways. The results have also shown that a good working method for working with gender in teaching is reading aloud following with book discussions.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)