Sökning: "Önskan om påskyndad död"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Önskan om påskyndad död.

 1. 1. Skälen bakom dödsönskan - En skildring av patienters uttryckta skäl till en önskan om att få påskynda döden i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Hellenberg; Moa Larsson; [2022]
  Nyckelord :Dödsönskan; Kommunikation; Lidande; Önskan om en påskyndad död;

  Sammanfattning : Bakgrund: När patienter i ett palliativt skede tillfrågades om de upplevde någon form av dödsönskan svarade nära en tredjedel ja på frågan. En önskan om att få dö definierades som en reaktion på lidande i samband med livshotande sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Låt mig bara få dö : En litteraturöversikt om patienter med en terminal sjukdom som uttryckt en önskan om dödshjälp i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Björklund; Sara Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Euthanasia; Wish to hasten death; Terminal illness; Palliative care; Patient’s attitudes; Dödshjälp; Önskan om påskyndad död; Terminal sjukdom; Palliativ vård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden ökar i samhället med den ständiga utvecklingen av teknik och medicin, samtidigt är det ett ökande antal personer som lever med svåra sjukdomar och lidande. Den palliativa vården i Sverige syftar till att lindra mångfacetterat lidande i livets slutskede. Allt fler länder i världen legaliserar dödshjälp. LÄS MER

 3. 3. Vad patienten vill och vad patienten får : En litteraturöversikt om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Stenberg; Elisabeth Sundström; [2017]
  Nyckelord :ALS; Autonomy; Cancer; Cancer patients; End of life; Euthanasia; Hasten death; Oregon death with dignity; Patient; Physician assisted; Physician assisted suicide; Wish to die; Wish to hasten death; ALS; Autonomi; Cancer; Cancerpatienter; Livets slut; Dödshjälp; Påskyndad död; Oregon död med värdighet; Patient; Läkarassisterat; Läkarassisterat suicid; Önskar att dö; Önskan om påskyndad död;

  Sammanfattning : Background: In 1997 it became legal for patients with a terminal illness to receive assistance to end their lives in Oregon, USA. The same legislative change came into force in the Netherlands in 2002. LÄS MER

 4. 4. ”Better a horrifying end, than horror without end” : litteraturstudie om orsaker till en önskan om påskyndad död hos terminalt sjuka för att sjuksköterskan bättre ska kunna bidra till lindrat lidande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikael Bergman; Hanna Sahlén; [2016]
  Nyckelord :Lidande; Önskan om påskyndad död; Terminalt sjuka; Eutanasi; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Många människor har en idé om hur de önskar dö och hoppas få stöd för sina önskningar av närstående och hälso- och sjukvården. Det är inte otänkbart att många sjuksköterskor i yrkeslivet möter patienter som uttrycker en önskan om att förkorta sina liv för att undgå lidande. LÄS MER

 5. 5. Önskan om påskyndad död vid livets slut : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Höglund; Johanna Malmivaara; [2015]
  Nyckelord :Desire for hastened death; Patients’ perspective; Suicidal ideation; Terminally ill; Palliative care; Health; Literature review; Önskan om påskyndad död; Patientperspektiv; Suicidala tankar; Palliativ vård; Hälsa; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER