Sökning: "Elisabeth Sundström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elisabeth Sundström.

 1. 1. Vad patienten vill och vad patienten får : En litteraturöversikt om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Stenberg; Elisabeth Sundström; [2017]
  Nyckelord :ALS; Autonomy; Cancer; Cancer patients; End of life; Euthanasia; Hasten death; Oregon death with dignity; Patient; Physician assisted; Physician assisted suicide; Wish to die; Wish to hasten death; ALS; Autonomi; Cancer; Cancerpatienter; Livets slut; Dödshjälp; Påskyndad död; Oregon död med värdighet; Patient; Läkarassisterat; Läkarassisterat suicid; Önskar att dö; Önskan om påskyndad död;

  Sammanfattning : Background: In 1997 it became legal for patients with a terminal illness to receive assistance to end their lives in Oregon, USA. The same legislative change came into force in the Netherlands in 2002. LÄS MER

 2. 2. Simkunnighetens betydelse ur ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie om hur idrottslärare ser på simundervisningen i grundskolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Sundström; [2015]
  Nyckelord :simkunnighet; läroplansteori; formuleringsnivå; transformeringsnivå; realiseringsnivå; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : AimThe purpose of this study is to, from a perspective of a PE teacher, look at how teachers of physical education in elementary school designs and assesses the teaching of swimming. The issues underlying the study are as follows:Which elements are included in the swimming education and how do teachers work with these operations?What does the PE teachers classify as swimming ability and what do teachers experience as obstacles for the students development of swimming ability?How do the PE teachers interpret the knowledge requirement in Lgr 11?MethodThe study is based on six interviews of qualitative nature, with PE teachers from various municipalities in the region of Mälardalen. LÄS MER

 3. 3. Vad lär sig elever i friluftsliv? : En kvalitativ studie om hur elever i grundskolan uppfattar vad de lär sig i friluftsliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Sundström; [2013]
  Nyckelord :friluftsliv; skola; idrott; undervisning; läroplansteori;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarForskning visar att friluftsliv utövas i liten utsträckning mot vad som förespråkas i läroplanen, Lpo94. Det som utövas mest är friluftsaktiviteter och det som ses som friluftsliv utövas inte över huvudtaget, vilket kan bero på idrottslärarens tolkning av vad som är friluftsliv och vad som är dess innebörd. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars kunskap om och attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Österberg; Elisabeth Sundström; [2006]
  Nyckelord :HIV; AIDS; ungdomar; kunskap; attityder; sexuellt beteende;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars kunskaper om HIV/AIDS och vilka faktorer som påverkar kunskapsnivån. Syftet var vidare att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende. LÄS MER