Sökning: "transformeringsnivå"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet transformeringsnivå.

 1. 1. Simkunnighetens betydelse ur ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie om hur idrottslärare ser på simundervisningen i grundskolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Sundström; [2015]
  Nyckelord :simkunnighet; läroplansteori; formuleringsnivå; transformeringsnivå; realiseringsnivå; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : AimThe purpose of this study is to, from a perspective of a PE teacher, look at how teachers of physical education in elementary school designs and assesses the teaching of swimming. The issues underlying the study are as follows:Which elements are included in the swimming education and how do teachers work with these operations?What does the PE teachers classify as swimming ability and what do teachers experience as obstacles for the students development of swimming ability?How do the PE teachers interpret the knowledge requirement in Lgr 11?MethodThe study is based on six interviews of qualitative nature, with PE teachers from various municipalities in the region of Mälardalen. LÄS MER

 2. 2. Hur svårt kan det va´? : Från formuleringsnivå via transformeringsnivå till realiseringsnivå i ämnet Dansgestaltning på gymnasiet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Dahlqvist; [2014]
  Nyckelord :pedagogical situation; formulation level; transformation level; realization level; choreographic approach; socio-cultural perspective.;

  Sammanfattning : This report is a hermeneutic analytical study of a practical pedagogical situation. For three occasions I observed my own practice as a dance teacher and how a moment, choreographic approach in the governing documents for upper secondary school GY11 was executed in a group of dance students. LÄS MER

 3. 3. Mot mål eller i mål, det är frågan : En undersökning av det målrelaterade betygssytemets tillämpning i ämnet idrott och hälsa under Lpo 94 och Lgr 11

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mats Bratteby; [2012]
  Nyckelord :betyg; idrott och hälsa; koder; läroplan;

  Sammanfattning : I föreliggande undersökning är syftet att studera hur lärare i idrott och hälsa tillämpar det målrelaterade betygssystemet och diskutera hur denna praktik påverkats och påverkas av olika faktorer såsom läroplan, betygssystem och kunskapssyn. I studien riktas intresset både mot tillämpningen av betygsättningspraktiken under tiden för Lpo 94 med tillhörande kursplan för idrott och hälsa och hur den kan komma att påverkas under Lgr 11. LÄS MER