Sökning: "pedagogical situation"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden pedagogical situation.

 1. 1. Barnens bidrag till verksamhetsutvecklingen. : En undersökning av förskollärarnas perspektiv av hur barns deltagande i dokumentationsprocessen kan bidra till verksamhetsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; survey; sociocultural perspective; preschool teachers; documentation; Verksamhetsutveckling; pedagogisk dokumentation; socio- kulturellt perspektiv; förskollärare; dokumenteringsprocess;

  Sammanfattning : Many studies on children's participation in the documentation process are car- ried out through observations. The purpose of this study has been, that by ask- ing the preschool teachers, through a survey, to give their perspective on the question of whether children's participation can contribute with the develop- ment activities. LÄS MER

 2. 2. Vilka effekter har stödprogram på nyutexaminerade sjuksköterskor? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Irma Mehanovic; Carla Vagland; [2019]
  Nyckelord :Arbetssituation; Sjuksköterska; Stödprogram; Yrkeskompetens; Nyutexaminerad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur nyutexaminerade sjuksköterskor växer in i den professionella yrkesrollen och hur kompetensen utvecklas under de första året i yrkeslivet, är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Det har identifierats ett behov av stöd för de nyutexaminerade sjuksköterskorna för att underlätta övergången från utbildning till yrkeslivet. LÄS MER

 3. 3. "...life had been lived" : Gender performance and woman objectification in Arundhati Roy's The God of Small Things

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lucia Hera Culda; [2019]
  Nyckelord :gender performance; Butler; postcolonialism; Roy;

  Sammanfattning : This essay investigates women’s situation at home and in society, in Arundhati Roy’s The God of Small Things, from a gender performance perspective. The essay also explores the pedagogical implications of using the novel in the EFL classroom. LÄS MER

 4. 4. Det är väl bara att dansa? : en studie utifrån kön om mina upplevelser av att dansa Halling

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Klara Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dance; Folk dance; Halling; Female perspective; Feminism; Experience; Gender; Woman; Practice based research; Role model; dans; folkdans; Halling; kvinnligt perspektiv; feminism; upplevelse; kön; genus; kvinna; praktisk undersökning; förebild;

  Sammanfattning : This thesis is based on my own experiences of dancing Halling, a type of folk dance. Halling is commonly referred to as a male or masculine dance. This has been entangled in the problems I have had with the dance, as I have felt uncomfortable performing all the movements to their full extent. LÄS MER

 5. 5. Is constructivism a prerequisite to unlock the power of web based platforms in teacher training? : A case study on the enablers for web based learning platforms for teacher training in Cambodia

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Natasha Peacock; [2019]
  Nyckelord :constructivism; connectivism; least developed countries LDCs ; teacher training; education technology ed-tech ; pedagogy; 21st century skills; cMOOCs; TPACK;

  Sammanfattning : This case study, executed in school network driven by a private foundation for underprivileged children in Cambodia, provides a perspective from a unique situation of technology enablement in an environment with a predominantly instructivist teaching tradition.   The said environment is strongly influenced by private sector donors with strong constructivist traditions and expectations. LÄS MER