Sökning: "APT"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet APT.

 1. 1. Arbitrage Pricing Theory: A study on the Stockholm Stock

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Richard Johansson; Pierre Petersson; [2019-03-01]
  Nyckelord :Arbitrage Pricing Theory; APT; Stockholm Stock Exchange; Macroeconomic Factors; Multi Factor Model;

  Sammanfattning : This thesis investigates the macroeconomic factors that affect the returns on the different portfolios in Stockholm Stock Exchange by using Arbitrage Pricing Theory (Stephen Ross 1976). We use the portfolios of Large Cap, Mid Cap, Small Cap, and All Caps. Specifically, multiple index model is used. The sample period is 2012-2017. LÄS MER

 2. 2. Intern Kommun-ikation : En analys av Upplands-Bro Kommuns internkommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapskommunikation; Internkommunikation; Organisationskultur; Kommunikationskanaler; Formell och Informell Kommunikation;

  Sammanfattning : Inom organisationer är den interna kommunikationen grundläggande för att det operativa arbetet ska fungera. Faktorer som kultur, struktur, ekonomi, tid och ledarskapsperspektiv påverkar kommunikationen i allra högsta grad. LÄS MER

 3. 3. En skitig historia : - En studie kring varför samhällen slutar använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Tove Thimrén; [2018]
  Nyckelord :phosphorus cycle; human excrement; disgust; purity; urbanization; modernization.; fosforns kretslopp; mänsklig avföring; äckel; renhet; urbanisering; modernisering.;

  Sammanfattning : Fosfor är ett nödvändigt näringsämne inom jordbruket, trots detta är vi på väg att använda upp den fosfor vi har tillgång till i marken. Denna studie har därför valt att fokusera på en stor källa till fosfor som inte tas till vara på i många av dagens samhällen: mänsklig avföring. LÄS MER

 4. 4. INVESTIGATING THE VALUE PREMIUM IN THE SWEDISH STOCK MARKET

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Enes Ljuca; Björn van Dijkman; [2018]
  Nyckelord :Value premium; time-varying risk; APT; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : nvestigating the Swedish stock market, we find value stocks to have significantly outperformed growth stocks during the period of 1993 to 2017. As value stocks are found to be riskier during bad states of the economy, the existence of the value premium can be partly attributed to time-varying risk. LÄS MER

 5. 5. Justification and Moral Cognitivism : An Analysis of Jürgen Habermas's Metaethics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Elfström; [2018]
  Nyckelord :Habermas; cognitivism; metaethics; justification; human rights; Habermas; kognitivism; metaetik; etisk teori; berättigande; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : In this thesis, I scrutinise and interpret Jürgen Habermas’s claim that justification of moral norms necessitates cognitivism. I do this by analysing the general idea behind his discourse theory of morality and then his metaethics. LÄS MER