Sökning: "Agnes Bergqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agnes Bergqvist.

 1. 1. Barns tillgänglighet till lekplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Agnes Bergqvist; Emma Eriksson; [2021-06-23]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Barn; Lekplats; Självständig rörelse;

  Sammanfattning : The essay studies children's accessibility to playgrounds in the Halmstad urban area. The purpose was to illustrate children's equal accessibility to playgrounds, based on the playground's location in Halmstad and the barriers that affect children's accessibility. Accessibility was also studied in relation to children's dwelling. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie mellan styrketräning i gym och bodypump avseende skadeprevalens, typ och orsak till skada samt skillnader hos män respektive kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Theres Ekberg; Agnes Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Bodypump – injuries - strength training– resistance training - gym;

  Sammanfattning : Bakgrund Styrketräning har många positiva hälsoaspekter, dock är skador vanligt förekommande. Det har inte gjorts någon tidigare forskning där man jämfört skadeprevalensen vid styrketräning på egen hand i gym och vid bodypump, två styrketräningsformer som utförs på lite olika sätt, men båda med fokus på styrka. LÄS MER