Sökning: "socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet socialpsykologi.

 1. 1. Relationer mellan individuell och kollektiv plats och arbetsidentitet: betydelsen av boendelängd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Amanda Grönvall; Alexandra Elemyr Unstad; [2018]
  Nyckelord :Individuell och kollektiv platsidentitet; Individuell och kollektiv arbetsidentitet; Upplevelse; Samhälle; Produktionsindustri;

  Sammanfattning :  Identitet kan definieras på olika sätt. I socialpsykologi används ordet identitet i samband med att man hänvisar till svaret på frågan ”Vem är jag ”, vilket i sin tur innefattar att individer refererar till vad som gör oss lika andra individer, men även vad som utmärker oss själva. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar. : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 3. 3. Sociala normer och motivation - En väg till förverkligandet av mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emil Sivenius; [2018]
  Nyckelord :socialpsykologi; sociala normer; motivation; prosocialt beteende; volontär; engagemang; mänskliga rättigheter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa ett socialpsykologiskt perspektiv på mänskliga rättigheter genom att studera människors agerande på ett sätt som tar hänsyn till sociala normer och bakomliggande motivation till prosocialt beteende. Detta realiseras genom en kvalitativ intervjuundersökning, med sju aktiva volontärer från fem olika välgörenhets- och rättighetsorganisationer i Lund och Malmö, där informanterna berättar om hur de upplever och resonerar om sitt engagemang som volontärer, samt delar med sig av sin syn på det rådande samhällsklimatet, och hur de uppfattar och blir påverkade av sociala normer. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorns känslor i samband med hantering av mobbning : En kvalitativ studie om skolkuratorns perspektiv och problematiken de upplever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Inas Hussaini; Bytyqi Marigona; [2018]
  Nyckelord :School-counsellors; emotional rules; bullying; emotional labor; measures; Socialpsykologi; skolkuratorer; mobbning;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är mobbning ett samhällsproblem då allt fler barn och ungdomar utsätts för det i skolmiljön. Denna studie har sin utgångspunkt i skolkuratorns perspektiv på hanteringen av mobbning som fokuserar på deras tankar, känslor och tolkningar. LÄS MER

 5. 5. TVÅ SYNSÄTT PÅ CANNABIS - UNGA VUXNA MED OCH UTAN SOCIONOMEXAMEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Andersson; Läman Arzulayeva; [2018]
  Nyckelord :Cannabis; Unga vuxna; Attityder; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Andersson, H & Arzulayeva L. Två synsätt på Cannabis. Unga vuxna med och utan socionomexamen. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. LÄS MER