Sökning: "socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet socialpsykologi.

 1. 1. Jourkvinnor - gemenskap och social kompetens : En kvalitativ studie om jourkvinnans arbetsroll, gemenskap och kompetens ur ett socialpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Martina Björfeldt; Agneta Tynander; [2020]
  Nyckelord :kvinnojour; strategier; kompetenser; gemenskap; emotioner i arbete; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad arbetsrollen som jourkvinna innebär samt vilka strategier och kompetenser som är användbara i arbetet på kvinnojouren. Detta är av intresse för att få en djupare inblick i jourkvinnornas arbetsroll samt bidra till ökad förståelse för deras betydelsefulla arbete. LÄS MER

 2. 2. A Novel Approach to Youth Crime Prevention: Mindfulness Meditation Classes in South African Townships

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katharina Kneip; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; youth aggression; crime; youth crime prevention; cost-effective; crime prevention; crime rates; psychometric; survey questionnaire; psychological scales; aggression scale; self-efficacy scale; regression analysis; quantitative study; empowerment; youth agency; youth development; development; sustainable approach; self-development; Psychology; Social Psychology; abuse; trauma; risk factors; protective factors; townships; poor area; violent area; Khayelitsha; Guguletu; Mitchell s Plain; Ghetto; Africa; South Africa; Cape Town; Cape Flats; school; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; future; resilience; subconsciousness; subconscious brain; emotional brain; decision making; aggression; disruptive behavior; self-efficacy; self-esteem; self-regulation; emotional regulation; subconsciousness; subconscious behavioral patterns; Neuroscience; Political Science; Development Studies; Peace and Conflict; Uppsala; Jugendgewalt; Jugendkriminalität; Jugendaggression; Aggressionsbewältigung; Gewalt; Verbrechensrate; Gewaltrate; Jugendgewaltprävention; Gewaltprävention; Survey-Studie; Umfrage; psychologische Skalen; Aggressionsskala; Selbstwirksamkeitsskala; Regressionsanalyse; Quantitative Studie; Handlungsfähigkeit; Jugend; nachhaltig; Entwicklungsarbeit; Entwicklung; Selbstentwicklung; Psychologie; Sozialpsychologie; Missbrauch; Trauma; Risikofaktor; Schutzfaktor; Townships; Armenviertel; Konfliktgebiet; Ghetto; Cape Town; Cape Flats; Khayelitsha; Südafrika; Afrika; Schule; Primarschule; weiterführende Schule; Achtsamkeit; Meditation; Mindfulness Meditation; Kabat-Zinn; Zukunft; Resilienz; Aggression; Selbstvertrauen; Selbstwirksamkeit; Selbstbewusstsein; Selstregulierung; Emotionsregulierung; unbewusste Verhaltensmuster; Unterbewusstsein; Neurowissenschaft; Politikwissenschaft; Entwicklungsstudien; Friedensforschung; Uppsala; Ungdomskriminalitet; brottslighet; förebyggande av brott; enkätundersökning; psykologiska skalor; aggressionsskala; egeneffektivitetsskala; regression; kvantitativ; ungdomsutveckling; utveckling; självutveckling; psykologi; socialpsykologi; övergrepp; trauma; riskfaktorer; skyddsfaktorer; townships; fattiga område; kriminellt område; Khayelitsha; Afrika; Sydafrika; Kapstaden; skola; mindfulness meditation; mindfulness; meditation; Kabat-Zinn; framtid; motståndskraft; aggression; störande beteende; självförmåga; självkänsla; självreglering; emotionell reglering; neurovetenskap; statsvetenskap; utvecklingsstudier; fred och konfliktstudier; Uppsala;

  Sammanfattning : Children growing up in poor areas with high crime rates are shown to easily get involved in violent actions and criminal gangs. In South Africa, despite considerable efforts to reduce youth delinquency, youth crime rates are still disturbingly high – specifically, in the townships of the Cape Flats. LÄS MER

 3. 3. Hur kan produktdesign motivera till inre motivation på idrottslektionen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mikael Nordin; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande teori; Fysisk aktivitet; Stillasittande; Användarcentrerad design; Produktdesign;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieelever rör sig allt mindre, 32% av pojkarna och endast 14% av flickorna når upp till WHO:s rekommenderade dos av 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Studier visar att uppemot 80% av dagen spenderas stillasittande och idag kopplas detta till många vanliga folksjukdomar, såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. LÄS MER

 4. 4. The international bubble : En studie om internationella studenternas sociala interaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Zhaolun Fan; [2020]
  Nyckelord :Socialpsykologi; grupprocess; internationella studenter.;

  Sammanfattning : Studien handlar om internationella studenter från europeiska länder som mår dåligt och upplever sin vistelse i Sverige som negativ. Dessa studenterna har tappat tillgång till svenska samhälleliga resurser, de blir utestängda från många svenska samhälleliga aktiviteter och de saknar gemenskap och medkännande med det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. "Alla ska få vara en del av en gemenskap på sina egna premisser" En studie om förskollärarens tolkningar gentemot specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennica Söderström; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; positiv socialpsykologi; normer; roller; attribution;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är utgångspunkten att belysa förskollärares resonemang kring begreppen specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering, samt hur de arbetar för att skapa en inkluderande verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt är positiv socialpsykologi. LÄS MER