Sökning: "socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet socialpsykologi.

 1. 1. Mobbing - I skolan och på nätet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Mannhard; [2023-06-29]
  Nyckelord :Mobbning; nätmobbning; kränkning; offer; förövare;

  Sammanfattning : Mobbning är ett fenomen som funnits i väldigt lång tid och ett återkommande problem i just skolan där ungdomar interagerar dagligen med varandra. Av den anledningen är det särskilt viktigt för skolans lärare att förstå sig på hur mobbning uppstår, vilka juridiska skyldigheter de har och vilka verktyg som finns till hands för att upptäcka och motverka mobbning. LÄS MER

 2. 2. Att berätta eller inte berätta om mobbning i skolan : Hur kön, social självtillit och auktoritativt lärarledarskap sammanhänger med mellanstadieelevers intention att berätta om egen utsatthet av mobbning för vuxna i skolan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Agnes Werner; Lina Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :psykologi; socialpsykologi; mobbning; mobbning i skolan; social självtillit; auktoritativt lärarledarskap; berätta; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med det aktuella examensarbetet var att undersöka hur kön, social självtillit och elevens uppfattning av lärarens auktoritativa ledarskap sammanhängde med mellanstadieelevers intention att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal samt hur det sammanhängde med elevens upplevelse av hinder för att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal. I studien deltog 370 mellanstadieelever (62. LÄS MER

 3. 3. Äppelhyllan : Inkluderande eller intetsägande?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jeanette Bjarås; Felicia Wetterlin; [2023]
  Nyckelord :Apple shelf; Libraries; Libraries and people with disabilities; Stigma social psychology ; People with disabili-ties; Classification--Books; Äppelhylla; bibliotek; stigmatisering socialpsykologi ; personer med funktionsnedsättning; hylluppställning; klassifikation;

  Sammanfattning : Introduction. The Apple shelf is an established concept at public libraries in Sweden. These shelves contain accessible books and other media for disabled people of varying ages. LÄS MER

 4. 4. Exponerad, känslig och otrygg miljö : Elevers perspektiv på att byta om och duscha i samband med idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Hanna Karlsson; Marcus Söder; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett relativt stort antal elever deltar inte aktivt under lektionerna i ämnet idrott och hälsa på grund av olika anledningar. Syftet med denna studien var att undersöka varför elever väljer att inte byta om eller duscha i samband med lektionerna. LÄS MER

 5. 5. En Tsunami av Blod : En psykohistorisk, psykosocial och kulturhistorisk bedömning om japansk fanatism under andra världskriget

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emil Hanssen; [2023]
  Nyckelord :fanatism; Japan; andra världskriget; indoktrinering; auktoritetslydnad; konformism; familism; enkulturering; socialisation; metanarrativ; mythistoria; deindividering; dehumanisering;

  Sammanfattning : En ofta förbisedd aspekt inom den historiska forskningen om folkmord och extrema beteenden är den japanska fanatismen under andra världskriget. Denna studie syftar på att analysera och utvärdera kausaliteten mellan Japans historia och deras uppträdande under kriget genom en holistisk och tvärvetenskaplig lins av kulturhistoria, psykohistoria och socialpsykologi. LÄS MER