Sökning: "growing company"

Visar resultat 1 - 5 av 810 uppsatser innehållade orden growing company.

 1. 1. Doing What Feels Right - The Role of Employees in Shaping Sustainability Practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexandra Odbjer; Daniella Gustafsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sustainability; Institutional work; Employees; Meaning; Moral motivations;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 3. 3. Innovation as a Recruiting Criterion - A Case Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Norell; Santiago Castrillon Valencia; [2019]
  Nyckelord :Innovation; HR; Recruiting Criterion; Fast Growing Company; Hiring Managers; Business and Economics;

  Sammanfattning : Human Resources (HR) play a significant role in contributing to the implementation of innovation through recruitment, which enables innovation through an individual level. Therefore, HR can be seen as a gatekeeper for innovation. Research on HR-practices and innovation has increased over the last decades. LÄS MER

 4. 4. Entry mode and institutional conditions to consider when entering a new market : The case of fashion apparel franchising in Germany

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Neema Kisanga; Samana Mohammad; [2019]
  Nyckelord :Franchising; Franchising Germany; Internalisation; Market entry; Fashion retailing internalisation; Uppsala Internalisation model; Institutional theory;

  Sammanfattning : Background:           Literature suggests that franchising as an entry mode for internalisation gains more and more popularity. However, existing literature shows many studies concerning franchising do not focus on industries. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Nyckelord :traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. LÄS MER