Sökning: "Agnes Duregård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agnes Duregård.

 1. 1. Political Climate : How Environmental Attitudes relates to Support for Radical Right-wing Parties in the Nordic Countries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Duregård; [2019]
  Nyckelord :Radical right-wing parties; Nordic countries; environmental attitudes; post-materialist values; Denmark; Finland; Iceland; Norway; Sweden; populism; environmentalism;

  Sammanfattning : The Nordic countries are geographically, culturally and politically close, and have all witnessed an upsurge in support for radical right-wing parties over the past decades. Although the five parties: the Danish People’s Party, the Finns Party, the Icelandic Progressive Party, the Norwegian Progress Party, and the Sweden Democrats, are different when it comes to party history and how accepted they have been by other parties, they are today similar in their anti-immigration rhetoric, their critique of the established elites and to some extent their welfare chauvinism. LÄS MER

 2. 2. Nordiskt samarbete : Nordiska rådets verksamhet och framtidsvisioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Duregård; [2016]
  Nyckelord :nordiskt samarbete; regionalism; Nordiska rådet; Nordiska ministerrådet; Norden;

  Sammanfattning : De nordiska länderna ligger nära varandra geografiskt, kulturellt och politiskt och har alltid samarbetat med varandra på olika sätt. Sedan år 1952 sker en stor del av samarbetet genom Nordiska rådet, en mellanparlamentarisk organisation där alla nordiska länder är medlemmar. LÄS MER