Sökning: "Akademibokhandeln"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Akademibokhandeln.

 1. 1. Bokhandlarnas kamp : En studie av debatten kring Akademibokhandelns och Bokias samgående.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :David Palm; [2017]
  Nyckelord :Akademibokhandeln; Bokia; Bonniers; bokmarknad; vertikal koncentration; ägarkoncentration; debatt; litteratursociologi;

  Sammanfattning : Den svenska bokmarknaden är en ständigt föränderlig sfär. En plats där kreativa författare, böcker och företagsekonomi möts och står sida vid sida. LÄS MER

 2. 2. En bokhandel i förändring : En studie av utvecklingen inom bokbranschen med fokus på sensoriska stimuli och stödtjänster

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Matilda Hedberg; Ellinor Tagesson; [2016]
  Nyckelord :Servicescape; retail; support services; bookstore; development; multi-sensory; sensory marketing; expansion of activities; Servicelandskap; detaljhandel; stödtjänster; bokhandel; utveckling; multisensorik; sinnesmarknadsföring; breddning av verksamhet;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken utveckling av Akademibokhandelns fysiska butiker kan förstärka konkurrenskraften? Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda och analysera vilka olika konkurrensmedel som kan ha relevans för Akademibokhandelns framtid, liksom möjlig utveckling av stödtjänster och potentiell breddning av verksamheten. Vidare är avsikten att klargöra hur tillämpning av sensoriska stimuli i Akademibokhandelns servicelandskap kan få betydelse för kunderna samt hur design och uppbyggnad av servicelandskapen kan stärka verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett frukt- och gröntbord för dagligvaruhandeln - Flexibilitet och användarvänlighet ANNA

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anna WILHELMSSON ÅGREN; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten är en del av ett examensarbete genomfört på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2016. Arbetet har pågått under 20 veckor och utförts på uppdrag av Butikskonsult AB. Butikskonsult AB är en av Sveriges ledande aktörer när det gäller planering och inredning av butiker. LÄS MER

 4. 4. Analys av behov och potentiella verktyg inom Business Intelligence för detaljhandelsaktörer : En studie på Akademibokhandeln AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robel Dawit; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) is a competitive concept for enterprises to consider. The concept is based on the idea of using business data in order to effectively analyze activities within an enterprise in order to enhance decision processes in the organization. LÄS MER

 5. 5. En ny e-ra i bokbranschen? : En fallstudie av Akademibokhandeln & Adlibris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Johan Claesson; Victor Estberger; Linus Sandberg; [2008]
  Nyckelord :E-handel; Traditionell detaljhandel; Läge Lokalisering; Omgivning Personal; Organisation Medarbetare; Inköp Sortiment; Logistik Distribution; Teknologi System; Kundfaktorer; Synliga; Osynliga; Koncept Sortiment; Design Profil;

  Sammanfattning : Som huvudsyfte avser vi att undersöka vad som kännetecknar de synliga och osynliga kundfaktorerna i en traditionell butikskedja i jämförelse med en Internetaktör. Vi vill även få fram framgångsfaktorer för en traditionell butikskedja och en Internetaktör som ett delsyfte. LÄS MER