Sökning: "Alexander Lindén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Alexander Lindén.

 1. 1. IoT Latency and Power consumption : Measuring the performance impact of MQTT and CoAP

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Alexander Lagerqvist; Tejas Lakshminarayana; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; IoT; Wireless sensor networks; WSN; Constrained devices; MQTT; CoAP; Latency; Power consumption; Experiment;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the impact on latency and power consumption of certain usage environments for selected communication protocols that have been designed for resource constrained usage. The research questions in this thesis is based on the findings in Lindén report “A latency comparison of IoT protocols in MES” and seeks to answer the following: ”How does MQTT impact the latency and power consumption on a constrained device?” ”How does CoAP impact the latency and power consumption on a constrained device?” ”How does usage environment influence the latency for MQTT and CoAP?” This thesis only seeks to explore concepts and usage environments related to wireless sensor networks, internet of things and constrained devices. LÄS MER

 2. 2. Villkor för effektiva schemaläggningsprocesser : En flerfallsstudie i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Carl Lindén; Alexander Silasson; [2017]
  Nyckelord :Timetabling; Scheduling; Efficacy; Upper Secondary School; High School; Schemaläggning; Schema; Effektiv; Gymnasieskola;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. Schemaläggning i skolan är en komplex verksamhet som har stor påverkan på lärares arbetsvillkor och elevers förutsättningar för lärande. Därför är det av stor betydelse att schemaläggningen håller hög kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Förening av trådlösa mesh-nätverk och PLC-miljö för industriella behov

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Alexander Polya; Anders Lindén; [2015]
  Nyckelord :IEEE 802.15.4; Modbus; PLC; IoT; Internet of Things; Trådlöst; Wireless sensor network; Atmel Lightweight Mesh; BeagleBone Black;

  Sammanfattning : In conjunction with the possibility of inexpensive wireless communication, many products of tomorrow are developed with the support for wireless communication. The technology enables the possibilty of wireless communication to small plattforms at a realistic price. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad Valutahandel - En kvantifierad teknisk approach

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Silfverswärd; Alexander Lindén; [2015]
  Nyckelord :Teknisk Analys; Valutamarknad; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Behavioral Finance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien använder sig av en kvantitativ metod, där 18 handelsstrategier har tagits fram och testats på en tioårig tidsperiod på tre olika valutapar. Studien ämnar förstärka eller falsifiera den effektiva marknadshypotesen och genomförs således enligt en hypotetisk-deduktiv metod. LÄS MER

 5. 5. IT Service Management - A paradigm shift from technology to service providers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Lindén; Johan Andersson; [2011]
  Nyckelord :best practices; IT service; QoS; ITSM; business IT alignment; SLA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studies indicate that organizations are having problems to deliver IT services that correspond with the business processes. These problems are mainly a result of misalignments between business- and IT processes where IT processes have to be centralized, instead of separated from organizations. LÄS MER