Sökning: "Alternative Reality"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden Alternative Reality.

 1. 1. Comparing Two Production Lines Using Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Tim Forsberg; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to reduce material shortage of doors in production, the current production processes needs adjusting. Currently when the buffer between the Mainline and the Door area is full the production in the unit stops. This is a problem that should not happen. LÄS MER

 2. 2. Dr. Eleine Mad

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Madeleine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :mjjgkjacb; longing; desire; pang; aj; worlds; shark; genital symbol; female sexuality; worlds content; the tale of M; Doctor M; mad; life; artifact; animals; figures; emotional states; red; existentialism; epicenter; dog; mythology; folk beer; whistle; closeness; aversions; seeker; collector; myntare; stagnation; hibernation; intuition; sausage soup; majdalakdemlsmikopa; Delop; Cow; Lice; snake; hare; sheep; ödel oktor; threat; antipathy; empathy; fear; performance; function; allow; belief; clitoral; heroes; monsters; pink; components; situation; dual nature; euphoria; bic-pens; reality; violence; desert; sea; AQB; brain; holistics; social codes; self; fairy tale space; blue; horse; hell; gotland; dizzying; flourish; anthropomorphic; jewels; death; plaster spiders; commit; survive; frog; whale; bear; purpose; communication; wild; fascination; animal; incomparable; monster; ugly; disturbed; perspective; marauder; green; symbolism; who; suffer; anger; reverence; gods; recast; transformation; yellow; pry; entrance; interest; alternative; insignificant; rigid; position of power; as; disease; real; added; disgusting; wake up; doubt; mourn; pray; images; horror; plants; rock; stop; mjjgkjacb; längtan; åtrå; pang; aj; världar; haj; världsallt; könssymbol; kvinnlig sexualitet; världarnas innehåll; sagan om M; Doktor M; mad; livet; artefakt; djur; figurer; känslomässiga tillstånd; röd; existentialism; epicentrum; hund; mytologi; folköl; vissla; närhet; aversioner; sökare; samlare; myntare; stagnation; dvala; intuition; korvsoppa; majdalakdemlsmikopa; Delop; Ko; Löss; orm; hare; får; Ödel Oktor; hot; antipati; empati; rädsla; föreställning; funktion; tillåta; tro; klitorala; hjältar; monster; rosa; världar; komponenter; situation; dubbla natur; eufori; bic-pennor; verkligheten; våld; öken; hav; A.Q.B; hjärna; holistisk; sociala koder; självet; sagorymd; blå; häst; helvete; Gotland; vimmelkantig; florera; antropomorf; juveler; döden; plåsterspindlar; vägvisare; begå; överleva; groda; val; björn; syfte; kommunicering; vild; fascination; djurisk; makalös; vidunder; ful; störd; perspektiv; marodör; grön; symbolism; vem; genomlida; ilska; vördnad; gudar; omstöpt; sammandrabbningar; transformation; gul; bända; ingång; intresserar; alternativ; oväsentlig; stel; maktposition; som; sjukdom; verkligt; tillsatt; äcklig; vakna; tvivla; sörja; be; urbilder; skräck; växter; rock; stopp;

  Sammanfattning : Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och därefter avkodas dessa allteftersom. LÄS MER

 3. 3. Generating 3D Scenes From Single RGB Images in Real-Time Using Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Måns Grundberg; Viktor Altintas; [2021]
  Nyckelord :Scene reconstruction; 3D reconstruction; Pose Estimation;

  Sammanfattning : The ability to reconstruct 3D scenes of environments is of great interest in a number of fields such as autonomous driving, surveillance, and virtual reality. However, traditional methods often rely on multiple cameras or sensor-based depth measurements to accurately reconstruct 3D scenes. LÄS MER

 4. 4. Naming Injustice, Reimagining Justice: How Victim-Survivors of Sexual Violence in Portugal Perceive Criminal Justice and its Alternatives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Juliana Rafaela Martins Vasconcelos Senra; [2021]
  Nyckelord :Sexual Violence; Restorative Justice; Criminal Justice; Gender-based Violence; Access to Justice; Bourdieu; Portugal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the sexual violence justice gap in Portugal descriptively by questioning how victim-survivors of these crimes experience and/or perceive criminal justice, including those that have resorted to formal law and those that haven’t Normatively, it reflects on the justice needs of victim-survivors of sexual violence and connects these needs to the restorative justice movement - an umbrella term for non-carceral responses to sexual violence, including inputs from feminism, abolitionism and social harm theory. It thus aims to explore innovative survivor-centered justice models and draft policy recommendations specific to the Portuguese context. LÄS MER

 5. 5. Speculative Gaming Probes in Design : A study of participants' experiences

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oliver Weberg; [2021]
  Nyckelord :Probes; Speculative Probes; City Building Games; Research Method of Inquiry ;

  Sammanfattning : Design researchers engage in speculative design to explore alternative futures. In speculative design, probes are used to engage participants in envisioning future design. Probes come in different forms and can be implemented as games or playful engagements. LÄS MER