Sökning: "Andreas Lilja"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Andreas Lilja.

 1. 1. Influence of ventilation on ro-ro space fire development : A study using two-zone fire models in order to explore tendencies of how different ventilation parameters affects the fire development in a ro-ro space

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lindgren; Andreas Lilja; [2019]
  Nyckelord :Fire; Ro-ro space; Ventilation; Simulation; Two-zone model; Brand; Rorolastutrymme; Ventilation; Simulering; Tvåzonsmodell;

  Sammanfattning : A ship to which vehicles and other loads can be rolled on and off is usually named ro-ro ship. A ro-ro ship consists of large corridor shaped space, normally extending to a considerable length or the entire length of the ship, which is usually loaded with various vehicles or stowage units. LÄS MER

 2. 2. Virtual Reality Operating System Virtual Reality Operating System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Johan AntonSwanberg AntonStrandman MalinSolback WilliamLilja AndreasFalkengren Höglund; [2017-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New virtual reality (VR) technology has been developed and is reaching a broader consumer-basethan ever before. However, no consumer operating system (OS) has been released optimized forVR. In this project, a concept VR OS user interface (UI) was developed, and different interactionpatterns were developed and evaluated. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av effektiviseringsarbete vid ortopediavdelning 230, Mölndals sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Filipsson; Magnus Lilja; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Sveriges ökande befolkning i kombination med minskande resurser till sjukvården leder till allt fler överbeläggningar. Detta inverkar negativt på arbetsmiljö och patientsäkerhet vid vårdinrättningarna. Samtidigt är effektivitets- och kvalitetsarbete lagstadgat för Sveriges vårdinrättningar sedan 2005. LÄS MER

 4. 4. Bachelor Thesis: conversion of SA30 PLC program

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Andreas Ahlqvist; [2013]
  Nyckelord :rockwell beckhoff; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Master Thesis Andreas Ahlqvist: conversion of SA30 PLC program Definition Duration: 20 weeks including report writing, 15 weeks full time work (600h) Start date: 2013-01-07 Finished date: 2013-05-31 Scope Andreas will convert the Straw Applicator 30 PLC program from Rockwell to Beckhoff. This includes all program blocks excluding the motion related parts, I/O and communication with external devices (HMI and Frequency converters) over Ethernet. LÄS MER

 5. 5. Banklojalitet : En studie om hur tre banker arbetar för att skapa lojala och trogna kunder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Andréas Lilja; Soroush Shidani; [2009]
  Nyckelord :lojalitet; banker; lojalitetsprogram; tillfredställelse;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har konsumenter en betydligt större makt än tidigare, deras krav ochförväntningar har förändrats vilket gör det betydligt lönsammare för företagen att behålla sinanuvarande kunder än att skaffa nya. Massmarknadsföring fungerar inte längre eftersomföretagens produkter i stor utsträckning är homogena vilket innebär att företagen måste arbetaför att skapa lojala och trogna kunder. LÄS MER