Sökning: "Anna Åhlander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Åhlander.

 1. 1. Linping - Linqueueping without queue : A case study in developing navigable and readable webapplications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Biamont; Alexander Danielsson; Anton Frölander; Gustav Johansson; Philip Melbi; Petersson Eric; Joakim Strandberg; Anna Wikström; Johannes Åhlander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to attempt to create a usable and trustable web application for selling event tickets capable of better satisfying the needs of students and event arrangers at Linköping University than contemporary methods. At the moment of writing all such tickets are sold physically and students are required to queue to acquire tickets. LÄS MER

 2. 2. Bildandet av Elitettan - ett år senare : En kvalitativ studie av utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sanna Åhlander; Louise Lindgren; Josefin Nygren; [2014]
  Nyckelord :Elitettan; damfotboll; ekonomi; talangutveckling;

  Sammanfattning : Problemområde: Elitettan är svensk fotbolls näst högsta serie på damsidan och denna spelades för första gången år 2013. Den nya rikstäckande serien innebar betydligt längre resor för seriens föreningar och således också en betydande ökning av resekostnaderna. LÄS MER

 3. 3. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Karolina Åhlander; Anna Jost; [2014]
  Nyckelord :Equality; Stereotypes; Gender; Media.; Jämlikhet; Stereotyper; Genus; Media.;

  Sammanfattning : Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. LÄS MER