Sökning: "Anna Forsell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Forsell.

 1. 1. Framtidsfullmakter : En ny form av ställföreträdarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Rundberg; Karl Forsell; [2017]
  Nyckelord :Fullmakter; Framtidsfullmakter; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Lagstiftning om framtidsfullmakter har diskuterats länge i Sverige. År 2002 fick en särskild utredare i uppdrag att utvärdera 1995 års förmyndarskapsreform. I uppdraget ingick att granska om fullmakter, för en framtida situation, är ett bra alternativ till ställföreträdarskap. LÄS MER

 2. 2. Smärta och beteenderelaterade faktorer före och två år efter diskbråcksoperation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Sarbäck; Johanna Forsell; [2011]
  Nyckelord :Disc herniation; Behaviour; Catastrophising; Fear of movement; Pain; Surgery; Beteende; Diskbråck; Katastroftankar; Kirurgi; Smärta; Rörelserädsla;

  Sammanfattning : Omkring 10-20 % av personer med lumbalt diskbråck opereras. Operationen syftar främst till att behandla utstrålande smärta i nedre extremiteter. LÄS MER

 3. 3. Trycksår : – undersköterskors kunskaper om att förebygga trycksår

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Forsell; [2006]
  Nyckelord :Pressure sore or ulcer sore; and nursing; prediction; albumin; nutrition; treatment; questionnaire.;

  Sammanfattning : Background and aims: The population of older people in our society is increasing. Agerelated changes in the skin results in a diminished perception of pain and pressure and a decreased microcirculation in the skin affects its ability to adapt to injury. LÄS MER