Sökning: "Anna Forsell"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Forsell.

 1. 1. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 2. 2. Om jag är ledig eller sjuk, hur gör du då? : -Hur resonerar förskollärare kring sitt arbete för likvärdig undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Olsson; Anna Forsell; [2021]
  Nyckelord :Fenomenologi; likvärdig undervisning; planerad undervisning och spontan undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Vårt arbete handlar om att synliggöra några förskollärares perspektiv på den likvärdiga undervisningen och hur alla barn får ta del av den oavsett vilken vistelsetid barnet har på förskolan. Detta gjorde vi genom en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Hur mödrar upplever postpartum depression och mötet med vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Forsell Eriksson; Anna-Carin Hedblom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Bakgrund: Att bli förälder är en av de största förändringarna i livet och uppfattas som en glädjefull upplevelse i de flesta kulturer. För vissa kvinnor blir den första tiden efter en förlossning istället en tid då de känner sig oroliga, nedstämda och känslomässigt labila. LÄS MER

 4. 4. Framtidsfullmakter : En ny form av ställföreträdarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Rundberg; Karl Forsell; [2017]
  Nyckelord :Fullmakter; Framtidsfullmakter; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Lagstiftning om framtidsfullmakter har diskuterats länge i Sverige. År 2002 fick en särskild utredare i uppdrag att utvärdera 1995 års förmyndarskapsreform. I uppdraget ingick att granska om fullmakter, för en framtida situation, är ett bra alternativ till ställföreträdarskap. LÄS MER

 5. 5. Smärta och beteenderelaterade faktorer före och två år efter diskbråcksoperation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Sarbäck; Johanna Forsell; [2011]
  Nyckelord :Disc herniation; Behaviour; Catastrophising; Fear of movement; Pain; Surgery; Beteende; Diskbråck; Katastroftankar; Kirurgi; Smärta; Rörelserädsla;

  Sammanfattning : Omkring 10-20 % av personer med lumbalt diskbråck opereras. Operationen syftar främst till att behandla utstrålande smärta i nedre extremiteter. LÄS MER