Sökning: "Anna Genberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Genberg.

 1. 1. Vidareutveckling av Siemens spridarrigg för studier av bränslespray

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraTekniska högskolan

  Författare :Anna Genberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB (Siemens) i Finspång. De utvecklar och tillverkar bland annat gasturbiner som kan drivas på både gasformigt- och flytande bränsle. LÄS MER

 2. 2. Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anna Bastin; Helena Genberg; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Tillit; kunskapsarbetare; belöningssystem; Magnus Vik; förtroende; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetstagarens kunskap ses som en allt viktigare resurs och företag söker vägar att behålla duktiga kunskapsarbetare. Ett företags belöningssystem kan vara ett sätt för att attrahera och behålla kunskapsarbetare. LÄS MER