Sökning: "Magnus Vik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Magnus Vik.

 1. 1. Bolagsstyrningskoden och dess sanktioner : För bolaget och de enskilda ledamöterna

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jens Gustafsson; Magnus Björk; [2006]
  Nyckelord :company law; corporate governance; damages; comply or explain; associationsrätt; bolagsstyrning; skadeståndsansvar; följ eller förklara;

  Sammanfattning : Företagsskandalerna i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet förde fram debatten om bolagsstyrning i ljuset. De stora krav på omdöme och uppförande som krävs av bo-lagsledningar för att rätt förvalta andra människors pengar förstärker väsentligheten av att det finns verksamma incitament för företagsledningarna att fullgöra sina skyldighe-ter. LÄS MER

 2. 2. Traineeprogram : en formgivare?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Sara Björklund; Maria Karlsson; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; kompetens; kompetensutveckling; lojalitet; Magnus Vik; motivation; psykologiska kontrakt; traineeprogram; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens informations- och kunskapssamhälle har kunskapen fått allt större betydelse, vilket har stärkt individens ställning gentemot andra produktionsfaktorer. Dagens unga generation, som är uppvuxen i detta nya samhälle, har andra krav, förväntningar och värderingar i jämförelse med sina föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Intern rörlighet -ett strategiskt perspektiv-

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Andersson; Maria Fernström; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Magnus Vik; intern rörlighet; styrsystem; personalrörlighet; strategisk rörlighet; horisontell rörlighet; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens föränderliga omvärld med snabba förändringar inom teknologi och marknadsförhållanden krävs flexibilitet för att överleva som organisation. I dag efterfrågas flexibla medarbetare med bred kompetens snarare än specialister, vilket gör att nya kompetenskrav ställs på personalen. LÄS MER

 4. 4. Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anna Bastin; Helena Genberg; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Tillit; kunskapsarbetare; belöningssystem; Magnus Vik; förtroende; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetstagarens kunskap ses som en allt viktigare resurs och företag söker vägar att behålla duktiga kunskapsarbetare. Ett företags belöningssystem kan vara ett sätt för att attrahera och behålla kunskapsarbetare. LÄS MER

 5. 5. Konsten att belöna goda prestationer : en studie i projektorienterad miljö

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Jenni Ahlström; Lina Larsson; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; belöningssystem; belöningar; prestationer; styrmedel; motivation; Magnus Vik; ABB; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I de kunskapsintensiva företagen av idag krävs en ny utformning av belöningssystem. Eftersom de mänskliga resurserna utgör en viktig del i konkurrenskraften är det också alla medarbetare i företaget som ska beröras av ett belöningssystem. LÄS MER