Sökning: "Anna Wendel"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Anna Wendel.

 1. 1. ”Jag skulle nog säga att det var en ögonöppnare” – erfarenheter från en internetbehandling vid alkoholbrukssyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie Enelund Moore; Anna Wendel; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker erfarenheter hos före detta deltagare i en internetbaserad KBT-behandling mot AUD, med särskilt fokus på vad dessa personer har upplevt som verksamt respektive icke-verksamt för att uppnå en förändring av sina alkoholvanor. Tolv deltagare intervjuas via telefon två år efter avslutad behandling. LÄS MER

 2. 2. Employee mobility intentions within a regional industry : A study on high-tech employees' perceived opportunities and preferences for mobility within a regional industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Anna Wendel; [2020]
  Nyckelord :Turnover intention; Mobility; High-tech employees;

  Sammanfattning : Background As digitalization and the Internet of Things (IoT) evolves in a rapid pace, the need for engineers, IT specialists and software developers introduce an increasing shortage of skilled workers. Managing the existing workforce is a challenge, increasing the interest in the antecedents and implications of their mobility activities. LÄS MER

 3. 3. Film och fritidshemmet – fiende eller frände? : En kvalitativ studie om filmens plats i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Wendel; Cajsa Stina Tholinder; [2017]
  Nyckelord :fritidshem; film; filmpedagogik; representation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks filmens plats i fritidshemsverksamheten, vad som visas i verksamheten och hur det motiveras. Utifrån detta har vi utfört 11 kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma inom fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Cirkul¨ar ekonomi inom produktion av solcellssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Anna Styfberg Lundqvist; Olivia Wendel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solcellstekniken är den mest lovande metoden för utvinning av förnyelsebar energi. Marknaden för solceller växer kraftigt och det är därför av stor vikt att solcellsindustrin utformas på ett hållbart sätt. I detta kandidatexamensarbete kommer vi att utreda hur solcellsindustrin kan anpassas för en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 5. 5. IT-säkerhet och människan : De har världens starkaste mur men porten står alltid på glänt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Wendel-Persson; Anna Ronnhed; [2017]
  Nyckelord :IT-säkerhet; social engineering; social manipulation; medvetenhet; attityd; säkerhetskultur;

  Sammanfattning : In the ever-changing environment of the digital world one thing remains the same, the humans sitting in front of the screen. Today protecting company secrets and information is becoming more and more vital and companies invest massive amounts of money on technological defenses such as firewalls and antivirus programs, but the threats that the user and employees pose for companies go unnoticed by many. LÄS MER