Sökning: "Antarktis"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Antarktis.

 1. 1. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Jannerman; [2019]
  Nyckelord :fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Sammanfattning : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. LÄS MER

 2. 2. Patogener och deras påverkan på honungsbin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johan Ekefäll; [2018]
  Nyckelord :honungsbin; pollinering; Varroa; amerikansk yngelröta; den lilla kupskalbaggen; patogener;

  Sammanfattning : Bin har pollinerat blommor i miljontals år, och det finns idag över 20000 arter av bin världen över. Honungsbin omfattar sju av dessa arter som ingår i gruppen långtungade bin. Människan fick sin första smak av honung för flera tusen år sedan när de levde som jägare och samlare. LÄS MER

 3. 3. A comparison of modelled precipitation in Greenland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Rebecca Vesterberg; [2017]
  Nyckelord :Greenland; precipitation; Surface mass balance; SMB; ice sheet; accumulation; ablation; sea level rise; Regional Climate Model; HIRHAM5; Numerical Weather Prediction model; HIRLAM7.3; biases; climate change; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Greenland ice sheet develops throughout the year with the changing weather condi- tions. Precipitation contributes by increasing the mass, whilst warmth induces melting, which makes the ice sheet diminish. LÄS MER

 4. 4. What’s mine is yours. – Asteroid mining in outer space and the principle that exploration and use of Outer Space shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries and shall be the province of all mankind.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Larrosa Pardo; [2016]
  Nyckelord :rymdrätt; Public international law; space law; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gruvdrift i yttre rymden har under de senaste åren vuxit fram som en reell möjlighet. Privata företag ligger i bräschen med att utveckla ny teknik för att uppnå utnyttjandet av resurser i yttre rymden. LÄS MER

 5. 5. Changes in Surface Mass Balance on the Devon Ice Cap in the Canadian Arctic

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Linnéa Midefelt; [2016]
  Nyckelord :Surface mass balance; Devon Ice Cap; Canadian Arctic; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Climate change is an ongoing process that contributes to changes in the climate on a global scale down to a local scale. The Arctic sea ice and the glaciers have continued to decrease at the same time as the rate of sea level rise has increased. LÄS MER