Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. The value of Health and Safety aspects in Product-Service Systems : A case study based on the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Wergeland; Astrid Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Product-Service System; Occupational Health and Safety; Sustainability; Product Stewardship; Produkt-Service System; Arbetshälsa och Säkerhet; Hållbarhet; Produkthantering;

  Sammanfattning : Companies are expected to reduce the impact on society caused by its operations while at the same time, generate profit for its stakeholders. One way to satisfy both parts is by creating shared values. As the trend of servitization becomes more popular the ability of Product-Service Systems (PSS) to deliver additional value to customers arises. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö- och hälsoarbete i små svenska Norrlandsföretag : En komparativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Maria Morian; [2014]
  Nyckelord :Arbetshälsa; arbetsmiljö; små företag; säkerhet; ledarskap;

  Sammanfattning : Den svenska regeringens intentioner är att arbetsmiljön skall vara utvecklande och bidra till god hälsa. Arbetsmiljön som framgångsfaktor och konkurrensmedel skall lyftas fram. LÄS MER