Sökning: "Arvid Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Arvid Eriksson.

 1. 1. Uppköp eller nedköp?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viggo Bastigkeit Ericstam; Johan Eriksson; Arvid Widén; [2019]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Företagsförvärv; Långsiktig prestation; Norden; Kvantitativ studie; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker inverkan av förvärv på nyligen börsintroducerade företags långsiktiga prestation. Studien kombinerar teorier om börsintroduktioners prestation på lång sikt respektive teorier om hur förvärv påverkar ett företags prestation. LÄS MER

 2. 2. Förvaring av andningsapparater i brandbilar : Undersökning av hur tryckluftsapparater bör förvaras i brandbilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Arvid Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Behov; Brandbilar; Brandmän; Konceptgenerering; Tryckluftsapparater; påbyggnad.;

  Sammanfattning : This thesis for 15 credits were executed at Sala Brand AB in Sala,Sweden. Sala Brand Ab develop, manufacture and install bodywork forfirefighter trucks in the nordic countries. This thesis assumes from a report called “Friska brandmän” or“Healthy Firefighters”, written by Magnusson and Hultman (2014). LÄS MER

 3. 3. Likhet Inför Slagen? - Brottsoffers identitet och våldsverkares straff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Brottsoffer; Likhetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The notion that all are equal before law, and thus are entitled to equal protection by law, is well established in Western society. However, there are still exceptions to this rule. Physically similar acts of violence may be punished differently, depending on the identity of the victim. LÄS MER

 4. 4. INTERPERSONELLA PROBLEM: KLIENTERS FÖRÄNDRING I TERAPI OCH SAMBANDET MED TERAPEUTERS PROBLEMATIK

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Arvid Eriksson Östman; Frida Vejde; [2016]
  Nyckelord :Interpersonella problem; terapi; studentterapeuter;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate how clients change in their interpersonal problems during psychotherapy and if there is a correlation between this change and the therapist interpersonal problems. The aim was also to investigate if there were any difference in change of interpersonal problems between clients that were part of a complementarity and non-complementarity client- and therapist dyad. LÄS MER

 5. 5. Skyldig utan skuld? Tillfälligt psykiskt störda lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Psykiatri; Tillräknelighet; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad gäller den påföljd som bör utdömas för allvarligt psykiskt störda människor som begår brott är den rådande åsikten sedan länge att vård är att föredra framför straff. När gärningsmännen ej är i behov av vård, utan under inflytande av en tillfällig störning, utesluter dock svensk rätt vård. LÄS MER