Sökning: "Autisterna"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Autisterna.

 1. 1. Doloresvariationer : Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Queer; Ålder; queeranalys; sexuella relationer; Larsson; Autisterna; Stridsberg; Darling River; Enquist; Liknelseboken; Thorvall; Älskare; pedofili; sexualbrott; reception; kritik; recensioner; mottagande; sexism;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Äggulor och ögonvitor : en intertextuell jämförelse avJerzy Kosinskis Steps och Stig Larssons Autisterna

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sirelius; [2014]
  Nyckelord :Jerzy Kosinski; Stig Larsson; Autisterna; Steg; Intertextualitet; Dialogicitet; Homodieges; Värdenihilism; Jagupplösning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anytime-whatever : Om narrativ struktur och temporal upplösning i Stig Larssons Autisterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Mats O. Svensson; [2012]
  Nyckelord :Stig Larsson; Deleuze; narratology; Stig Larsson; Autisterna; Gilles Deleuze; Gérard Genette; narrativ; narratologi; tidsbilden; temporalitet; tid;

  Sammanfattning : This essay is reading the Swedish author Stig Larssons debut Autisterna [The Autists](1979) in the light of Gérard Genettes narratology and the time philosophy of Gilles Deleuze. The focus of the essay is time and how it is seemingly dissolved. LÄS MER