Sökning: "Axel Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Axel Persson.

 1. 1. Hur påverkas läsningen av digitala texter? : En litteraturstudie över elevers läsförståelse och läsintresse kopplat till digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christoffer Carlqvist Rosén; Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Analog läsning; digital läsning; digitalisering; läsförståelse och läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka hur digitala verktyg påverkar läsningen hos elever. I inledningen presenteras tidigare forskning kring ämnet och centrala begrepp för arbetet definieras. LÄS MER

 2. 2. Apokalyptisk utopism : En diskurspsykologisk analys av fascistiska legitimeringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Fascism; diskurs; diskurspsykologi; legitimering; nordiska motståndsrörelsen; högerextremism;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker jag hur den nationalsocialistiska organisationen nordiska motståndsrörelsen (NMR) legitimerar sin ideologi i sitt partiprogram. Jag använde en i huvudsak kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. ANANASODLING I SVERIGE PÅ 1700- OCH 1800-TALET En studie av odlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Birgitta Persson; [2020-10-28]
  Nyckelord :Ananas; Ananasodling; Ananaskast; Garvarbark; Peter Lundberg; Anders Lundström; Axel Pihl; Daniel Muller; Pineapple cultivation;

  Sammanfattning : In the 18th century a pineapple craze was spreading through Europe pushing the boundaries of horticulture to its edge in hope to be the first to successfully grow this precious fruit. It was the Dutch who found success first, much thanks to their use of tanner’s bark. But England wasn’t far behind. LÄS MER

 4. 4. Användning av transkutan elektrisk nervstimulering i smärtstillande syfte vid muskuloskeletala tillstånd : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Dybeck; Julia Persson; [2020]
  Nyckelord :Musculoskeletal conditions; nursing; pain; TENS; transcutaneous electrical nerve stimulation; Muskuloskeletalatillstånd; omvårdnad; smärta; TENS; Transkutan elektrisk nervstimulering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid smärtsamma muskuloskeletalatillstånd är patienten beroende av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och stöd till smärtlindring. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en icke farmakologisk smärtlindringsmetod som med fördel kan kombineras med analgetiska läkemedel vid både akuta och långvariga smärttillstånd. LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning i konsultbolag : En kvalitativ studie om hur konsultbolag arbetar strategiskt med kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel von Homeyer; Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :supplying competence; competency mapping; consulting firms; HRM; recruiting; development; personnel retention; kompetensförsörjning; kompetenskartläggning; konsultbolag; HRM; rekrytering; utveckling; behålla personal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsultbolags främsta utmaning är att förse sina kunder med efterfrågad kompetens. De verkar inom en kunskapsintensiv bransch, där affärsidén kretsar kring deras mänskliga resurser. LÄS MER