Sökning: "Axel Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Axel Persson.

 1. 1. Dimensionering av pelare och balkar i ett bostadshus med UHPC, respektive NC : En jämförelsestudie ur aspekten, en hållbar design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Axel Persson; Rikhard Rautjärvi; [2021]
  Nyckelord :NC; Normal Concrete; UHPC; Ultra High Performance Concrete; LCA; ETABS; CO2- utsläpp; Kostnader; Materialåtgång; Normal betong; Ultra-högpresterande betong;

  Sammanfattning : It is a well-known problem that concrete needs to be made more efficient and that it is the large consumption of cement that is the major contributing factor to the nearby need. There is a zero vision of a climate-neutral concrete where all CO2 emissions in the life cycle of the concrete are to be reset by 2050. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av digital läsning : En kvalitativ studie om för- och nackdelar med att läsa digitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christoffer Carlqvist Rosén; Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Artefakter; digitala verktyg; läsintresse; mediering; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en mindre grupp elever i årskurs 6 på en svensk skola om hur deras läsintresse kan påverkas av digitala verktyg. I inledningen lyfts olika rapporter om läsintresse som en introduktion till ämnet. Det ges även en kort förklaring till digitaliseringen i samhället. LÄS MER

 3. 3. The Enchantment of Noble Masculinity : A look at the material enchantment of nobility through the professional uniforms of count Carl Axel Lewenhaupt in fin de siècle Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Hilma Persson; [2021]
  Nyckelord :Material enchantment; Fragments; Nobility; Uniforms; Ideal masculinity; Discipline; Whiteness;

  Sammanfattning : The analytical framework of enchanted objects has mainly been studied in the fields of anthropology and religion, but can equally be applied to fashion and dress. The aim of this thesis is to investigate the material process of enchantment through the fragments of count Carl Axel Lewenhaupt’s professional uniforms from fin de siècle Sweden. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas läsningen av digitala texter? : En litteraturstudie över elevers läsförståelse och läsintresse kopplat till digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christoffer Carlqvist Rosén; Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Analog läsning; digital läsning; digitalisering; läsförståelse och läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka hur digitala verktyg påverkar läsningen hos elever. I inledningen presenteras tidigare forskning kring ämnet och centrala begrepp för arbetet definieras. LÄS MER

 5. 5. Apokalyptisk utopism : En diskurspsykologisk analys av fascistiska legitimeringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Fascism; diskurs; diskurspsykologi; legitimering; nordiska motståndsrörelsen; högerextremism;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker jag hur den nationalsocialistiska organisationen nordiska motståndsrörelsen (NMR) legitimerar sin ideologi i sitt partiprogram. Jag använde en i huvudsak kvalitativ metod. LÄS MER