Sökning: "Azerbajdzjan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Azerbajdzjan.

 1. 1. En analys av Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande om konflikten över Nagorno-Karabach

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Lindqvist; Isac Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Twitter; Armenien; Azerbajdzjan; Nagorno-Karabach; Realism; Strukturell Realism; Offensiv Realism; Defensiv Realism; Klassindelande Analys; Kvantitativ Analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna artikeln behandlar Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande kring konflikten över Nagorno-Karabach. Syftet med artikeln är att utifrån strukturell realism som den teoretiska basen, analysera Armenien och Azerbajdzjans tweets. LÄS MER

 2. 2. Från de facto till de jure : En komparativ studie mellan tre post-sovjetiska territoriers väg mot diplomatiskt erkännande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Fridén; [2021]
  Nyckelord :State; Sovereignty; De facto state; Abkhazia; Nagorno-Karabakh; Transnistria; Georgia; Azerbaijan; Moldavia; Stat; Suveränitet; De facto stat; Abchazien; Nagorno-Karabach; Transnistrien; Georgien; Azerbajdzjan; Moldavien;

  Sammanfattning : Abstract – From de facto to de jure: A comparative study between three post-Soviet territories path towards diplomatic recognition The purpose of this essay has been to study how well three post-Soviet de facto states live up to the definition of the concepts of state and sovereignty. Basically, the focus has been to, with the help of an analysis scheme constructed specifically for this study, analyse the situation the three de facto states are currently in and then compare their situations to one another. LÄS MER

 3. 3. Demokratisk konsolidering i Kaukasus - Azerbajdzjan och Georgien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Nordberg; Alexander Huus Strandman; [2018]
  Nyckelord :Demokratisering; Azerbajdzjan; Georgien; Demokratisk konsolidering; Östeuropa; Kaukasus; Stepan; Linz; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara skillnaden i grad av demokratisk konsolidering mellan Azerbajdzjan och Georgien. Denna uppsats är en teoriprövande studie av Juan J. Linz och Alfred Stepans teori om den konsoliderade demokratins fem arenor. LÄS MER

 4. 4. EU och Azerbajdzjan: att producera respons : Diskursanalys av EU:s retorik gentemot Azerbajdzjans kritik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Kira Gulijeva; [2018]
  Nyckelord :EU; Azerbajdzjan; Diskursanalys; Bacchi;

  Sammanfattning : The thesis aims to examine how EU’s response to the critics from Azerbaijan’s foreign policy bodies is produced and see whether Azerbaijan’s geopolitical position on the crossroads of powerful international actors have had an impact. The discursive analytical approach “What’s the problem represented to be?” makes it possible to study how the EU’s rhetoric in policies and statements towards Azerbaijan has been created and what assumptions and ideas layed behind. LÄS MER

 5. 5. Varför demokratiseras inte Azerbajdzjan? : Den konsoliderade demokratins arenor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sardar Aliev; [2017]
  Nyckelord :Azerbaijan; Consolidation; Democracy; Civil Society; Legislative Power; Regime;

  Sammanfattning : Studies about the consolidation process in the post- Soviet era has become more popular since the countries gained their independence, one of them was Azerbaijan. However, the country has difficulties in consolidating democracy since it regained its independence. LÄS MER