Sökning: "Backrest"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Backrest.

 1. 1. PRODUCT DEVELOPMENT OF WORK CHAIRS AND OFFICE CHAIR

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :ABHIJITH MUKUNDAN KUMAR; SAM THOMAS; [2020]
  Nyckelord :Ergonomics; Product Development; Design; QFD; Sitting comfort and safety; Backrest; Seat Height; Anthroprometry; Catia; Customer needs; Eurovema AB; Sitrite; Lumbar Support; Arm width; Arm Height; Slotted lock; Sliding Lock; Ratchet and Pawl; Telescopic Locking Mechanism;

  Sammanfattning : Work chair is considered as an important element for the users to improve comfort in work environment. An ergonomic chair design and engineering is therefore considered very important for its usability and comfort view of point for the users. The aim of the thesis is to improve the mobility and ergonomics of the existing chair in all aspects. LÄS MER

 2. 2. Sitta vid växter : en möbelgrupp i trä som gynnar biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Simon Lidberg; [2018]
  Nyckelord :konstruktion; landskapsarkitektur; parklet; pollinerande insekter; sociala värden; utemöbel;

  Sammanfattning : I strävan efter den täta staden riskerar grönstrukturen att fragmenteras och minska. Detta kan leda till att den biologiska mångfalden hotas. Det kan särskilt försvåra för pollinerande insekter att hitta föda och boplatser. LÄS MER

 3. 3. Child Comfort in Rear Seats of Cars : A seating comfort study of how to improve and evaluate older children’s perceived comfort when riding on a belt-positioning booster

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Sofia Boberg; Tove Fredrikson; [2017]
  Nyckelord :Child comfort; seating comfort; real life safety; rear seat comfort; on road study; anthropometric; belt-positioning booster; booster cushion; integrated booster cushion; high-back booster; child evaluation; comfort evaluation;

  Sammanfattning : During the last couple of years several studies have been conducted to investigate how children move and position during car rides. This in order to map when, and for how long children sit in positions that are not safe as well as to identify the reason for these movements. LÄS MER

 4. 4. COMOBA : Counteract Motion Backrest

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Richard Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Automatiserad konceptgenerering och parametriserad konstruktion av stolsplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sebastian Barck; Gustav Johansson; [2015]
  Nyckelord :Parametrisering; Parametriserad CAD-modell; Bilstol; CCM; CATIA V5; Knowledgeware; Knowledge Advisor; Boolesk funktion; Knowledge-based engineering; KBE; Function-means.;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att möjliggöra visualisering, informationshämtning och diverse analyser i en parametriserad CAD-modell via programmet CCM (Configurable Component Modeler). Programmet skall användas av företaget VA- Automotive i deras produktutveckling av framtidens bilstolar. LÄS MER