Sökning: "Barnamord"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Barnamord.

 1. 1. Cecilia Olsdotter : ännu en barnamörderska

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Birgitta Warodell; [2020]
  Nyckelord :Barnamord; 1800-tal; Karlskrona; Förkärla; Agdatorps gård;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna fortsättning får vi följa pigan Cecilia Olsdotter som under senare delen av 1800-talet misstänks för att ha kvävt sitt nyfödda gossebarn till döds. Cecilia fängslas, förhörs och undersöks i väntan på rättegång. LÄS MER

 2. 2. Cecilia Olsdotter : ännu en barnamörderska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Birgitta Warodell; [2019]
  Nyckelord :Barnamord; 1800-tal; Karlskrona; Förkärla; Agdatorp;

  Sammanfattning : Under senare delen av 1800-talet misstänks pigan Cecilia Olsdotter för att ha kvävt sitt nyfödda gossebarn till döds och sedan gett sig av från bostaden. Grannarna slår larm och kommissarie Wästfelt och hans mannar undersöker bostaden. Cecilia förföljs till Wedeby och fängslas, förhörs och undersöks i väntan på rättegång. LÄS MER

 3. 3. Död som skådespel : En mentalitetshistorisk analys av skenavrättningar som utdömts av Göta hovrätt mellan 1648 och 1653, samt jämförelse med förhållanden i England och Tyskland 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2019]
  Nyckelord :Skenavrättningar; tortyrmetoder; Sverige; Tyskland; England; tidigmodern tid; rättsystem; mentalitetshistoria; mikrohistoria; barnamord.;

  Sammanfattning : This essay examines cases of faux executions administered by the high court of Göta hovrätt in Sweden during the years of 1648-1653. The faux executions are examined as a form of mental torture, utilized to extract confessions from suspected criminals. LÄS MER

 4. 4. Att straffa trons förkunnare : Om 1860-talets offentliga samtal om religionen och prästerskapet i samhället

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ragnvald Ström; [2018]
  Nyckelord :Boström; helvetesläran; Strauss; liberalism; präst; teologi; förnuft;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om hur inslag i den kristna tron kom att betraktas som problematiska under 1860-talet i ett framväxande offentligt och liberalt dominerat samtal. Studien visar att i media såväl som av andra deltagare i den offentliga debatten, trosföreställningar betraktades som orsaken bakom oönskade och problematiska beteenden som barnamord. LÄS MER

 5. 5. Det straffar sig - Fast mindre om mamma dödar dig. - En kritisk analys av barnadråpsbrottet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Wilderoth; [2017]
  Nyckelord :rättshistoria; rättssociologi; straffrätt; barnadråp; barnamord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en moder uppsåtligen dödar sitt barn vid födseln eller under vissa förutsättningar efteråt, döms hon för brottet barnadråp. Det innebär att hennes gärning får ett lägre straff än vad som annars blivit fallet vid uppsåtligt dödande. LÄS MER