Sökning: "Barnkonventionen"

Visar resultat 21 - 25 av 420 uppsatser innehållade ordet Barnkonventionen.

 1. 21. Straffrättsliga mognadsbedömningar av barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Fabian; [2020]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; våldtäkt mot barn; sexuellt utnyttjande mot barn; barnrätt; barnkonventionen; barnets bästa; rättssäkerhet; legalitetsprincipen; objektivitetsprincipen; förutsebarhet; mental mognad; mognadsbedömningar; hjärnans utveckling; frivillighet; samtycke; sexuellt självbestämmande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Brottsutredningar mot straffomyndiga barn: Om möjligheterna enligt 31 och 38 §§ LUL att utreda barn under 15 år för brott, utifrån art.40 barnkonventionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Svante Alm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Föräldraskapsstöd i Västmanlands län : En kvalitativ studie som undersöker vilka behov av föräldraskapsstöd som yrkesverksamma i Västmanlands län upplever finns idag, samt hur befintliga insatser bemöter dessa behov

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Salam lubbad; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Behov; Föräldraskapsstöd; Kvalitativa intervjuer.;

  Sammanfattning : Parental support is support which is provided on a universal, selective and indicated level. The support efforts are carried out at societal level by professional people who work strategically with parental support. LÄS MER

 4. 24. Tillfälliga uppehållstillstånd och icke-tillgodosedda rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Farah Abbas; [2020]
  Nyckelord :Tillfälliga lagen; Tillfälliga uppehållstillstånd; Utlänningslagen; Flyktingar; Mänskliga rättigheter; Martha Nussbaum; Hanna Arendt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2015. Med anledning av att många skydds- och asylsökande flydde från krig och konfliktdrabbade områden och lyckades ta sig till Europa. Det stora antalet asylsökande ledde till stora belastningar på de centrala samhällsfunktionerna samt asylsystemen i många länder i Europa. LÄS MER

 5. 25. Kooperativt lärande i svenskämnet F-3 - Att arbeta tillsammans med läsning och skrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Nilsson; Malin Winberg; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; F-3; KASAM; Kooperativt lärande; KL; Learning by doing; läsinlärning; skrivinlärning; sociokulturellt perspektiv; ZPD.;

  Sammanfattning : Studier visar att svenska elever har en negativ inställning till läsning och skrivning, vilket kan medföra problem för dem. För att vara en aktiv medborgare i samhället ställs det krav på att vara en bra kommunikatör. Att kunna läsa och skriva utgör en naturlig del av att kunna kommunicera. LÄS MER