Sökning: "Barns delaktighet i socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Barns delaktighet i socialtjänsten.

 1. 1. Barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar : Socialsekreterares erfarenheter av arbetet innan och under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Ek; Linnéa Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children´s participation; Covid-19-pandemic; Social services; Social work; Street-level bureaucrat; Barns delaktighet; Covid-19-pandemin; Handlingsutrymme; Socialsekreterare; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare arbetade med barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar samt hur covid-19-pandemin påverkade detta. Kvalitativa intervjuer hölls med åtta socialsekreterare om deras erfarenheter av utredande arbete med barn innan och under covid-19-pandemin. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet på socialsekreterarens villkor : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas inställning kring barns delaktighet i beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nathalie Jarl; Amila Smajlovic; [2021]
  Nyckelord :barn; beslutsprocessen; delaktighet; socialsekreterare; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares inställning kring barns delaktighet i beslutsprocesser som rör barnet samt hur de arbetar för att göra barn delaktiga i beslutsprocesserna i praktiken. Studien präglas av ett hermeneutiskt synsätt där en kvalitativ metod har använts. LÄS MER

 3. 3. ”Jag jobbar väldigt mycket för att umgängen är barns rätt och inte föräldrarnas” : Socialsekreterares handlingsutrymme vid umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helene Öhrn; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet; Familjehem; Handlingsutrymme; Socialsekreterare; Umgänge;

  Sammanfattning : Att arbeta som socialsekreterare inom socialtjänsten innebär att ha ett visst handlingsutrymme. Det handlingsutrymmet möjliggörs och begränsas genom ett antal faktorers påverkan. LÄS MER

 4. 4. Barn och socialsekreterare i utredningsprocessen : En systematisk litteraturöversikt över kvalitativa studier där barns och utredande socialsekreterares upplevelser studeras

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Lundsten; Emelie Tampio; [2021]
  Nyckelord :våldsutsatta barn; socialsekreterare; utredningsprocess; litteraturstudie; socialt arbetee;

  Sammanfattning : Socialtjänsten har ett ansvar för att barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden och en skyldighet att erbjuda det hjälp och stöd som familjer och barn behöver. Syftet med vår litteraturstudie är att belysa både barns och socialsekreterares perspektiv av en utredningsprocess då barnen har varit aktuella hos socialtjänsten för misstanke om våld i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Kan vuxna lyssna? : - En kvalitativ studie om barns delaktighet i utredningar inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nathalie Hultberg; Julia Pelander Djupsjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER