Sökning: "Bildspråk i film"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Bildspråk i film.

 1. 1. ”rakryggad i ljuset lämnar du mig” : En studie av Bodil Malmstens och Birgitta Stenbergs gestaltning av sorg.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Melina Roy; [2019]
  Nyckelord :Sorg; Sörjande; Elegi; Bodil Malmsten; Birgitta Stenberg.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Bodil Malmsten och Birgitta Stenberg gestaltar sorg över en partners bortgång i sina verk Det här är hjärtat (2015) och Mannen i havet (1992). Detta utförs genom en komparativ metod och tematisk analys som bland annat lägger vikt på bildspråk, rytm och klang. LÄS MER

 2. 2. Bildkompositionens verkan på emotion i film : En komparativ analys av hur bildkomposition används för att förstärka den visuella gestaltningen av huvudkaraktärernas emotioner i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Stefan Bors; [2018]
  Nyckelord :Låt den rätte komma in; Let me in; film; bildkomposition; emotion; beröra; berättarkomponent; karaktär; mobbning;

  Sammanfattning : Det primära syftet med den här studien är att ta reda på om bildkomposition har en betydande roll i den visuella gestaltningen av karaktärers emotioner. Studien grundas i en kvantitativt riktad komparativ analys som tittar på hur bildkompositionen används som förstärkande medel för den visuella gestaltningen av huvudkaraktärens emotioner och emotionella tillstånd i den svenska filmen Låt den rätte komma in jämfört med den amerikanska versionen av samma berättelse Let me in. LÄS MER

 3. 3. Filmmanusens funktion i Quentin Tarantinos bildspråk : Jämförelseanalys av två manus - Hateful Eight och Reservoir Dogs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Utkan Buyukada; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a comparative analysis of Quentin Tarantino´s first, Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992), and his latest screenplay, Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2015). Focus of the essay is Tarantino as a screenwriter and investigates the correlation between visual intentions and formation of their effects on film. LÄS MER

 4. 4. Taktisk Användbarhet : Representationer av terrorism och terrorister i film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Isvind; [2016]
  Nyckelord :terrorism; religion; film; media; terrorister; islamofobi; semiotik; religionsvetenskap;

  Sammanfattning : De flesta media- och kommunikationsforskarna är överens om att nyheter, media och även reklam hjälper till att sprida agendor och stereotyper. Det är nästintill omöjligt att idag öppna en dagstidning, besöka sociala medier eller titta på vissa genrer inom film och tv utan att se eller höra ordet ”terrorist”; ofta i relation till skäggbeklädda män från Mellanöstern. LÄS MER

 5. 5. Hur skapar man en dokumentärfilm, med utgångspunkt från ett dramaturgiskt bildspråk? : Med fokus på trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Veronica Strandman; [2014]
  Nyckelord :Dokumentärfilm; sanningsanspråk; berättandestrategi; realism; dramaturgi; bildberättande; skapande; realistik; trovärdighet;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att visa hur den dramaturgiska kurvan påverkar publikens sätt att ta till sig dokumentärfilm, med hänsyn till upplevelse och trovärdighet. I följande uppsats kommer man att på viktiga beståndsdelar som bidrar till hur man kan arbeta fram ett dramaturgiskt bildspråk inom det dokumentära skapandet av film. LÄS MER