Sökning: "Bipolaritet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Bipolaritet.

 1. 1. Där skoven skaver : En intervjustudie om publikens upplevda kunskapsinhämtning genom teater

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ingebjørg Borg Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; teater; dramapedagogiskt efterarbete; bipolaritet; psykisk ohälsa; anhöriga; publik;

  Sammanfattning : Dennas uppsatsen är en del av kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater, närmare bestämt kursen Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater. Uppsatsen befinner sig inom det dramapedagogiska forskningsfältet och kan placeras inom det Sternudd (2000) definierar som det konstpedagogiska perspektivet (se sida3). LÄS MER

 2. 2. ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Salinson; Artan Nuredin; [2019]
  Nyckelord :arbetsplats; depression; bipolär sjukdom; psykisk ohälsa; hinder; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett samhälls växande fenomen som bör tas på allvar. Det råder idag bristande kunskap och förståelse kring främmande psykiska tillstånd på arbetsplatsen, vilket leder till stigmatisering och missförstånd. LÄS MER

 3. 3. Att trippa på tå En kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Chiquita Löfman; Natalie Vesenne Lungo; [2017-07-05]
  Nyckelord :Anhörig; psykisk ohälsa; medberoende; interaktion;

  Sammanfattning : “Att trippa på tå” är en kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa. Syftet med studien var att undersöka hur interaktionen mellan de anhöriga och deras drabbade närstående påverkar den anhöriga och mer exakt löd våra frågeställningar: “Hur kan interaktionen se ut mellan den anhöriga och den närstående drabbad av psykisk ohälsa? ”, ”Hur påverkar interaktionen den anhörigas liv, person och identitet?” och ”Hur kan behovet av stöd hos den anhöriga se ut?” Vår studie är baserad på åtta djupintervjuer med anhöriga, där vi tillämpade strategiskt urval. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av hälsa i dagligt liv med bipolaritet : - Analys av en berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Järvinen; Linnéa Lind; [2017]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; upplevelser; narrativ; omvårdnad; närstående; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : För en person som drabbas av bipolär sjukdom innebär detta ett stort lidande för dennes liv och hälsa. Bipolär sjukdom kännetecknas av kroniska humörsvängningar, så kallade maniska samt depressiva perioder. LÄS MER

 5. 5. Att tygla sin bipolaritet : En kvalitativ studie om hur diagnosen bipolär sjukdom kan påverka livet, och vilka strategier man kan använda för att hantera sjukdomen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Katarina Gullinder; [2017]
  Nyckelord :Bipolar disorder; strategies; stigma; identity; Bipolär sjukdom; strategier; stigma; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med bipolär sjukdom upplever att diagnosen har påverkat deras liv, samt hur de hanterar sjukdomen i det vardagliga livet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats med narrativa intervjuer med fem kvinnor som alla fått diagnosen bipolär sjukdom. LÄS MER