Sökning: "Breastcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Breastcancer.

 1. 1. Unga kvinnors upplevda hälsa med en diagnostiserad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Natalie Nordqvist; Nathalie Dufva; [2021]
  Nyckelord :breast cancer; experience; young women; bröstcancer; ung kvinna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i hela världen. Det är framförallt äldre kvinnor som drabbas, men en liten del av de drabbade är yngre kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors livskvalitet efter mastektomi till följd av bröstcancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Nilsson; Josefine Göransson; [2021]
  Nyckelord :Breastcancer; women; quality of life; mastectomy; Bröstcancer; kvinnor; livskvalitet; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Var tionde kvinna utvecklar bröstcancer under sin livstid. Mastektomi är en kirurgisk behandlingsmetod som avlägsnar ett eller två bröst. Efter en mastektomi kan kvinnors livskvalitet upplevas olika. LÄS MER

 3. 3. Att leva med bröstcancer : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Arsema Mulugeta; Mikal Tesfay; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; Livsupplevelser; Kvinnor;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, about 30% of the female population suffers from breast cancer. The disease leads to physical and psychosocial problems. The treatment has various side effects such as pain, hair loss and mastectomy. It is then the care staff’s responsibility to guide, advise and contribute with support to the women. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av mastektomi vid bröstcancer : En analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Granli; Elin Hedén; [2021]
  Nyckelord :Breast Cancer; Body image; Mastectomy; Self-esteem; Suffering; Bröstcancer; Kroppsuppfattning; Lidande; Mastektomi; Självkänsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 9000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år och cirka 20 kvinnor insjuknar dagligen, av dessa genomgår cirka 40 % en mastektomi. Mastektomi är en kirurgisk behandlingsform där en del av eller hela bröstet opereras bort. Efter mastektomin kan kvinnan välja att genomföra en bröstrekonstruktion. LÄS MER

 5. 5. THE CLINICAL VALUE OF SPECT/ CT IN IDENTIFYINGSENTINEL LYMPH NODES IN PATIENTS WITH BREASTCANCER: A SYSTEMATIC REVIEW

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Fatema Jafer; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; Sentinel lymph node; SPECT CT; Planar lymphoscintigraphy;

  Sammanfattning : Introduction: Sentinel lymph node biopsy is an established method used to investigate the riskof lymphatic metastasis especially in breast cancer and melanoma patients. SPECT/ CT isconsidered to be an advantageous method in mapping of sentinel nodes. LÄS MER