Sökning: "Breastcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Breastcancer.

 1. 1. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Nyckelord :Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. LÄS MER

 2. 2. Livet efter friskförklaring från bröstcancer : Kvinnors upplevelser efter friskförklaring från bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mariana Odisho; Jina Rashid; [2019]
  Nyckelord :breastcancer; experience; follow up; survivorship; woman; bröstcancer; friskförklaring; upplevelser; uppföljning; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen som kan drabba kvinnor. Utvecklingen av behandlingsmetoder har ökat chansen att överleva och bota bröstcancer under åren. Bröstcancer kan påverka kvinnan både psykiskt och fysiskt. Följderna kan bli psykiskt påfrestande där livskvalitén påverkas negativt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevda lidande i samband med biverkningar från cytostatikabehandling vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lagerfelt; Julia Leijon; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; upplevelse; lidande; cytostatikabehandling och bröstcancer.;

  Sammanfattning : Abstract   Background: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide and the one causing most deaths. One common treatment for breastcancer is chemotheraphy that is provided to cure, ease the course of the disease or reducing the risk of recurrence. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Olsson; Johanna Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Breast neoplasms; experience; mastectomy; bröstcancer; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor där ca 8000kvinnor i Sverige insjuknar varje år. Mastektomi är en kirurgisk behandling avbröstcancer där hela bröstet opereras bort. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att diagnostiseras och behandlas förbröstcancer samt sjukdomens påverkan på livssituationen : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Semra Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Breast neoplasms; coping strategies; emotions; experience; nursing;

  Sammanfattning : Background: Breast cancer is the most common form of cancer in women. It is considered anappalling disease with its high mortality, demanding treatment and major impact on selfimageand body perception. LÄS MER