Sökning: "Business continuity management"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Business continuity management.

 1. 1. Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 : En analysstudie för förberedelse inför certifiering av ISO 9001:2015

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Michelle Garbac; Oscar Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Kvalitetsledning; ISO9001; Kvalitetsledningssystem; Gapanalys;

  Sammanfattning : This report presents the performance and results of an analysis study conducted at a small company in the foundry business. The purpose of the study has been to prepare the company for a certification of the quality standard ISO 9001: 2015. LÄS MER

 2. 2. A simplified ISMS : Investigating how an ISMS for a smaller organization can be implemented

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Agnes Asp Sandin; [2021]
  Nyckelord :Information security management system; ISMS; Information security; ISO IEC 27001; Simplify; ISO IEC 27000; MSB; Method support for systematic information security work.;

  Sammanfattning : Over the past year, cyber threats have been growing tremendously, which has led to an essential need to strengthen the organization's security. One way of strengthening security is to implement an information security management system (ISMS). LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Business Continuity Management - A case study of disaster recovery during the Covid-19 pandemic

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fredrik Tegström; Filip Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Business continuity; Disaster recovery; BCM; Covid-19; Continuity planning; Case study; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background The Company produces and sells specialised products and technical solutions worldwide through more than ten different technology-based and decentralised Business Units. While the "Business continuity management"-programme has been implemented throughout the Company for many years, many of the Business Units' "disaster recovery"-capabilities had not been tested until the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 4. 4. Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Johansson; Edward Moding; Elias Persson; [2021]
  Nyckelord :Kundrelationer; Förtroende; Kontinuitet; Lönsamhet; Långsiktighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer Seminariedatum: 2/6 2021 Ämne, kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Edward Moding, Elias Persson & Patrik Johansson Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Kundrelationer, Förtroende, Kontinuitet, Lönsamhet, Långsiktighet Forskningsfråga: Hur arbetar bolagen inom fastighetsrådgivningsbranschen för att förbättra och bibehålla sina kundrelationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsrådgivare som arbetar med affärsområdena värdering & analys samt transaktionsrådgivning förbättrar och bibehåller sina kundrelationer. Genom att belysa hur bolag idag arbetar med sina kundrelationer kan en bredare förståelse skapas, vilket kan bidra till att fastighetsrådgivningsbranschen utvecklas. LÄS MER

 5. 5. ADAPTING TO THE NEW NORMAL : A Qualitative Study of Digital Leadership in Crisis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maxim Murashkin; Johanna Tyrväinen; [2020]
  Nyckelord :digital leadership; digital mastery; digitalization; digital transformation; crisis; COVID-19; L’Oréal; leadership; virtual teams; communication; pandemic;

  Sammanfattning : With more than 5 million people sick and 300 thousand dead, the global economy has experienced an economic shock more severe than the financial crisis of 2008. The sudden emergence of COVID-19 as a global threat came at a time when a significant percentage of businesses are divided in their degree of digital maturity. LÄS MER