Sökning: "CAD-program företag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden CAD-program företag.

 1. 1. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER

 2. 2. Konceptframtagning - Vingkomprimator till Indexators nya montering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linnea Stålstam; [2022]
  Nyckelord :Montering; Rotator; Vingkomprimator; Indexator;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete har utförts hos Indexator Rotator Systems AB i Vindeln. Indexator är ett världsledande företag inom tillverkning av rotatorer, som används inom skogsbruk, styckegodshantering och återvinning. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av en schaber till en bestrykningsmaskin : Examensarbete utfört i sammarbete med UMV Coating System AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Ekhagen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : UMV är ett företag som konstruerar och tillverkar bestrykningsmaskiner till papper och kartongindustrin. På dessa pappersmaskiner finns det en schaber monterad, som har till uppgift att skrapa av en vals från smuts och bestrykningsmaterial. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionsoptimering av teknisk utrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Robert Svensson; Simon Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Abaqus; Catia V5; hållfasthet; simulering; dropptest; sammanstötning; Explicit;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om konstruktionsoptimering av en ny och innovativteknisk produkt som riskerar att skadas då användaren av misstag tapparprodukten. Arbetet belyser tidigare studier där dropptester utförts för att insamlakunskap inför viktiga moment i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. Methods to Reuse CAD Data in Tessellated Models for Efficient Visual Configurations : An Investigation for Tacton Systems AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SAKETH RAM KUNDA; [2020]
  Nyckelord :CAD; Configuration; CAD data exchange; parametrisation; tessellations; 3D real time visualization; CAD; produktkonfigurering; CAD-datautbyte; tesselering; 3D realtidvisualisering;

  Sammanfattning : Data loss has always been a side effect of sharing 3D models between different CAD systems. Continuous research and new frameworks have been implemented to minimise the data loss in CAD and in other downstream applications separately like 3D visual graphics applications (eg. 3DS Max, Blender etc.). LÄS MER