Sökning: "Christina Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Christina Eriksson.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att bibehålla professionellt ansvar i en lång vårdrelation med personer med opioidberoende : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabel Eriksson; Flening Christina; [2019]
  Nyckelord :Opioidberoende; God vårdrelation; Arbetssätt; Sjuksköterskans professionellt ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund Opioidberoende är ett ökande problem världen över. Som behandling erbjuds personer med opioidberoende läkemedelsassisterad rehabilitering med Metadon eller Buprenorfin i kombination med psykosociala insatser. LÄS MER

 2. 2. Individuella insatser : En studie om speciallärares en-till-en-arbete med elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Helena Eriksson; Christina Lindhe; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; intensivperioder; enskild undervisning; tidiga insatser; screening;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine the one-to-one interventions and methods used by special education teachers for pupils with reading disabilities. The study highlights how special education teachers plan, implement and evaluate the interventions, based on analysis of qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Professionella musikers upplevelse avförvärvad yrkesrelaterad hörselpåverkan

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christina Heubeck Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från screening till verkstad : En fallstudie om speciallärares och lärares samarbete

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Carina Berglund Bystedt; Christina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Samundervisning; samarbetande samtal; anpassad undervisning; matematikdidaktik; taluppfattning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie syftar till att tillföra kunskap om hur samarbetande samtal och samundervisning kan bidra till att utveckla ett samarbete som kan stödja och stimulera alla elever på gruppnivå. Resultatet visar att det sker ett kunskapsutbyte, och därmed en förändring av lärmiljön, då speciallärare och lärare i diskussioner och reflektioner bidrar med kunskaper utifrån sina olika kompetenser. LÄS MER

 5. 5. Kontinuitetsmetoden : Metod för kontiunitetsmätning av jordlinor i högspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Kontiunitet; kontinuitetsmätning; kontinuitet högspänningsnät;

  Sammanfattning : Sammanfattning                                                           Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion, som vid långa eller stora avbrott kan ge omfattande störningar och ekonomiska förluster. Om stamnätet inte fungerar tillfredsställande ger det stora konsekvenser eftersom det är ”hjärtat” i elnätsstrukturen. LÄS MER