Sökning: "Christina Ekström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Christina Ekström.

 1. 1. Ungdomars delaktighet i samhället : En studie om förutsättningar för delaktighet och hur digitala kanaler kan främja ungdomars deltagande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Christina Fundin; Louise Ekström; [2018]
  Nyckelord :Participation; influence; digital channels; young people; Delaktighet; inflytande; digitala kanaler; ungdomar;

  Sammanfattning : Young people have low influence on societal issues even though one of the general objectives of politics for youth is to give young people the opportunity to participate and influence. The municipalities of Sweden have an important role to increase the democratic participation of young people. LÄS MER

 2. 2. Kompetensbaserad rekrytering : – Gör det någon nytta i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Christina Diala Ekström; Jenny Almroth; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur cheferna upplever och arbetar med kompetensbaserad rekrytering samt i vilken utsträckning de upplever att de uppnått förväntat resultat. Vi har analyserat en kompetensbaserad rekryteringsmodell (KBR-modell) utifrån två teoretiska perspektiv på organisationen; det humanistiska och det strukturella, samt studerat spänningen dem emellan rörande det standardiserade rekryteringssystemet. LÄS MER

 3. 3. Empowerment inom den familjefokuserade omvårdnaden i palliativ vård.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Christina Berg; Katarina Ekström; [2005-11-01]
  Nyckelord :palliative care; family; relative; empowerment; partnership;

  Sammanfattning : I WHO: s definition av palliativ vård är det övergripande målet bästa möjliga livskvalitet förpatienten och dennes familj. Den palliativa vården skall stödja närstående under patientenssjukdomstid och efter dödsfallet. LÄS MER

 4. 4. Doing gender in Pre Schools

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Abrahamsson; Christina Ekström; [2004]
  Nyckelord :Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gender categorization is something we are confronted with in our daily lives. The main purpose of this study is to see how children and pre school teachers "do gender" in interaction with each other. We did an observation in a Pre School in Southern Sweden. Our requirement was that there must be at least one male pre school teacher working there. LÄS MER

 5. 5. Organizational Values and their Influence on Effectiveness and Organizational Culture

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Ekström; Ida Tegner; [2004]
  Nyckelord :organisationspsykologi; organisationskultur; värderingar; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research study was carried out at the LFV Group, Swedish Airports and Air Navigation Services (Luftfartsverket). The purpose of the study was to obtain an understanding of where the LFV Group is in present day in relation to their goal of joint organizational values set for 2008. LÄS MER