Sökning: "Colour associations"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Colour associations.

 1. 1. Danska guldåldrar : Iscensättningar av en konstepok på Nationalmuseum 1964 och 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Staffan Redin; [2019]
  Nyckelord :Exhibition design; Exhibition scenography; Danish Golden Age; Colour-mood; Utställningsdesign; Utställningsscenografi; Dansk guldålder; Nationalmuseum; Färg-stämning;

  Sammanfattning : Danish Golden Age was the title of two exhibitions at Nationalmuseum in Stockholm 1964 and 2019, that exhibited art from the early 19thcentury Denmark. To a large extent the same artworks were included in both exhibitions, but their display and the general presentation were in many respects different. LÄS MER

 2. 2. Färgassociationer i Västvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Sofia Backollas; [2018]
  Nyckelord :Colour associations; colours; graphic design; marketing; Färgassociationer; färger; grafisk design; marknadsföring;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar samt erfarenhetsbaserade artiklar omfärgassociationer. Där vissa fokuserar på vilka associationer färger har, medanvissa andra skriver om färgkombinationer eller kulturella samt geografiskaskillnader. LÄS MER

 3. 3. Färgassociationer i Västvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Sofia Backollas; [2018]
  Nyckelord :Colour associations; colours; graphic design; marketing; Färgassociationer; färger; grafisk design; marknadsföring;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar samt erfarenhetsbaserade artiklar om färgassociationer. Där vissa fokuserar på vilka associationer färger har, medan vissa andra skriver om färgkombinationer eller kulturella samt geografiska skillnader. LÄS MER

 4. 4. SKIRA SPETSAR En undersökning av spetsar från Föreningen Bohusläns Virkning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Claesson; [2017-06-28]
  Nyckelord :crochet; lace; Bohuslän; textile history; home industry;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2017, 180 hpGrundnivå2017:17.... LÄS MER

 5. 5. Hello, 1950s? You left your oppressive gender roles in our century. : En studie om könsstereotyper inom marknadsföring på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Johanna Hjort; Emma Larsson; [2016]
  Nyckelord :Gender stereotypes; Instagram; gender; marketing; skin care products; social media; New Media; Könsstereotyper; Instagram; genus; marknadsföring; hudvårdsprodukter; sociala medier; New Media;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att studera skillnader i marknadsföring av hudvårdsprodukter riktat till kvinnor respektive män på Instagram. Genom att titta på helhetskonceptet av företagens instagramkonton utreds vilka könsstereotyper som används för att inspirera kvinnor och män till att följa dem på Instagram. LÄS MER