Sökning: "Coop"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Coop.

 1. 1. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram.Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitetMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektiveföretagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. E-handelns påverkan på dagligvaruhandeln En studie om e-handelns och covid-19-pandemins effekter på butikers verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Brynzér; Sofia Samuelsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel - e-handel – covid-19 - change management - digital transformation - last mile - köpprocessen - e-handelsbarriärer; Grocery trade – e-commerce – covid-19 – change management – digital transformation – last mile - The buyer decision process - e-commerce barriers;

  Sammanfattning : Background: The emergence of the internet has changed the market structure for many industries, and it can be discerned that there has been a shift where trade has increasingly shifted from traditional retail to online shopping. In the food industry, e-commerce has in recent years grown even larger. LÄS MER

 3. 3. TQM inom livsmedelsindustrin : Chefernas egna uppfattningar kring förändringar och reformer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joel Estberg; Daniel Poznic; [2021]
  Nyckelord :TQM; total kvalitetsledning; verktygsperspektiv; symbolperspektiv; recept; egenkontroll; svensk standard för livsmedelshantering; Click and Collect.;

  Sammanfattning : In today's society, it is of great interest to constantly streamline and improve yourorganization for the better. How to do this, however, is not obvious and there are usually anumber of solutions, ideas and recipes that claim to solve various problems. LÄS MER

 4. 4. Food Industry Sales Prediction : A Big Data Analysis & Sales Forecast of Bake-off Products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Maja Lindström; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; Big Data Analysis; Data Exploration; Prediction; Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, the sales of bread and coffee bread at Coop Värmland AB have been studied. The aim was to find what factors that are important for the sales and then make predictions of how the sales will look like in the future to reduce waste and increase profits. LÄS MER

 5. 5. Choice editing for sustainable development : consumer attitudes toward food retailers limiting food choices

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Andrea Biro; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :choice restrictions; environment; food retailer strategies; freedom of choice; health; paternalism; perceptions;

  Sammanfattning : Society is facing significant challenges in transforming to a sustainable food system where healthy food is provided, while reducing the negative environmental impact. Yet, it is debatable whose responsibility it is to provide healthy, environmentally friendly food from sustainable food systems. LÄS MER