Sökning: "Coop"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet Coop.

 1. 1. CSR - vilja eller krav från samhället? : En komparativ studie mellan Ica & Coops hålllbara utveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Bahadori; Jesper Kjellsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; hållbar utveckling; kommunikation; miljö; ansvar;

  Sammanfattning : Undersöka och analysera en Ica butik och en Coop butik genom intervjuer, för att se och jämföra skillnader och likheter. ... LÄS MER

 2. 2. Circular Business Models in the Dairy Industry - Analyzing a consumer's propensity to buy a firm's product depending on the level of circularity of its business model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Becker; Mathieu Logeais; [2020]
  Nyckelord :circular economy; business model; business strategies; dairy industry; consumers; Business and Economics;

  Sammanfattning : Following a brief introduction on the history of Corporate Social Responsibility (CSR) and the concept of the Circular Economy (CE), the impact of the dairy industry on the environment is introduced. This study then focuses on the gaps in research and the problem of implementing CE practices in the dairy industry. LÄS MER

 3. 3. True or false? : a study on the legitimacy of the food industry

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Skoglund; Julia Nordahl; [2020]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; livsmedelsbranschen; negativa resultat; legitimitetsstrategier; legitimitet.;

  Sammanfattning : Today, issues regarding sustainability seem to be a well-known occurrence for many, resulting in companies paying more attention to what they say and do. Therefore, it is important for companies to establish a sustainability report, seemingly functioning as a way of letting stakeholders know that they are taking responsibility. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln: Hur har konsumenternas ökade intresse för hållbarhet avspeglats i redovisningen hos tre ledande matdistributörer i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Idmark; Johanna Berglundh; [2019-06-25]
  Nyckelord :Sustainability; hållbarhetsredovisning; konsumenter; dagligvaruhandeln; stakeholder perception; communication samt CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det allmänna intresset för hållbarhet har ökat under de senaste årenoch det ställs mer krav på företagen från deras intressenter än tidigare. Kraven innebär attföretagen ska redovisa sin påverkan på klimatet och hur de arbetar för att förhindra negativaexternaliteter. LÄS MER

 5. 5. Analys kring orsaken till överproduktion av kyckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elin Lundh; [2019]
  Nyckelord :Kyckling; förädling; produktion; prognos; kundorderpunkt; överproduktion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förs omfattande diskussioner kring matsvinn och hur vi bör äta hållbart. I denna studie har orsaken till att det produceras för mycket kyckling på Kronfågel AB undersökts. LÄS MER