Sökning: "Madeleine Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Madeleine Eriksson.

 1. 1. Text Placement in SNS forEffective Communication : A qualitative study investigating the most favourable text placement onmedia sharing SNS advertisements to best communicate informationthrough text

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Madeleine Eriksson; Evelina Tertelyté; [2020]
  Nyckelord :SNS; Text Placement; Media Sharing SNS; Layout; Advertising; Information System; Communication;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to conduct a qualitative study investigating the mostfavourable text placement on social networking sites (SNS) to best communicateinformation through text. To discover a suitable placement for text, we utilizeconscious and unconscious visual gaze points from participants. LÄS MER

 2. 2. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Madeleine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. LÄS MER

 3. 3. ATT PLANERA FOR SOCIAL HALLBARHET I LANDSBYGDSKOMMUNER  -EN UTMANING

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Ekstedt; Madeleine Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Social hållbarhet; socialt hållbar utveckling; landsbygdskommuner; översiktsplan.;

  Sammanfattning : Den sociala dimensionen av hallbar utveckling ar en av tre dimensioner inom hallbar utveckling och tenderar att hamna i skymundan i relation till de andra tva. Detta trots att alla tre dimensioner, den sociala-, ekologiska- och den ekonomiska ska ges lika mycket utrymme for att na de globala och nationella malen for hallbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av bröstdiagnostik med MR inför kirurgisk behandlning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madeleine Eriksson; Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :magnetic resonance imaging; breast cancer; lesion; preoperative; surgical treatmen; magnetresonanstomografi; bröstcancer; lesion; preoperativ; kirurgisk behandling;

  Sammanfattning : Inledning: Bröstcancer är en vanlig cancerform hos kvinnor och årligen drabbas 1,5 miljoner kvinnor världen över. Screeningprogram och tidig upptäckt är två faktorer som leder till ökad överlevnad. LÄS MER

 5. 5. Informationskvalitet inom cancervården, får patienter rätt information? : Informationskvalitet: Relevant, representativ tillgänglig samt tillförlitlig information till personer med cancer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Madeleine Eriksson; Blinera Avdiu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cancer is an increasing problem in society, not only in Sweden but throughout the world. Previous research shows that the mental health of patients with a cancer diagnosis is influenced by the information they receive about their diagnosis. More information is better than little or nothing at all. LÄS MER