Sökning: "DAniel Östlund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden DAniel Östlund.

 1. 1. Hjälpsystem inom revision : En kvalitativ studie om fördelar och risker

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anders Marklund; Daniel Östlund; [2019]
  Nyckelord :CAATT; Revision erfarenhet; revision hjälpsystem; risker med hjälpsystem; effektivitet hjälpsystem; revision;

  Sammanfattning : Företag kan ha olika motiv till att lämna felaktig redovisning, men oftast uppstår felen pågrund av misstag. Det är revisorns uppgift att i sin revision se till att redovisningen inte ärmissvisande. Till sin hjälp använder sig revisorer allt mer av hjälpsystem i revisionsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Daniel Mårtensson; Viktor Östlund; [2015]
  Nyckelord :varumärkesarbete; kommunal verksamhet; offentlig sektor; Arbetsgivarmärkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många olika slags organisationer tillämpar idag arbetsgivarmärkning, exempelvis svenska kommuner. Trots det finns det få studier som undersöker deras tillämpning av arbetsgivarmärkning. Arbetsgivarmärkning riktar sin kommunikation till blivande och befintliga medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Examining Sound Design's Effect On A Player's Wayfinding By Utilizing Musical Intervals

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Östlund; [2015]
  Nyckelord :Wayfinding; guiding; intervals; consonance; dissonance;

  Sammanfattning : As games get more complex, they can easily become overwhelming and difficult to navigate in. A way to make navigation and wayfinding in games easier is to add visual aids that help the player find the way, to progress to the next objective of the game. LÄS MER

 4. 4. Kolningkurs 2009-2010 vid SLU i Umeå

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Håkan Johansson; Carl Kling; Henrik Nises; Jonas Strandberg; Erik Sundström; Jonas Svensson; Erik Söderberg; Daniel Timblad; [2010]
  Nyckelord :kolning; kolmila; skogshistoria;

  Sammanfattning : Under 2009-2010 genomfördes en kurs i kolning med både teoretiska och praktiska inslag vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Kursen som omfattade 15 hp initierades av åtta intresserade elever från kurs 07/12; Håkan Johansson, Carl Kling, Henrik Nises, Jonas Strandberg, Erik Sundström, Jonas Svensson, Erik Söderberg, Daniel Timblad. LÄS MER

 5. 5. Venture capital och lågkonjunkturens påverkan på Venture capital i Sverige

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Andersson; Daniel Ingelström; Patrik Östlund; [2009-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Venture capital investerar via fonder i nya, små och medelstora onoterade företag under en tidsbestämd period. Genom ett aktivt ägarengagemang tillför de kompetens, nätverk, ägarstyrning och kreditabilitet. Därigenom skapar de tillväxt inom portföljbolaget samt förutsättningar för en positiv avkastning via exit. LÄS MER