Sökning: "Dennis Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Dennis Persson.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG KRING AKTIVITETSPERSPEKTIVET I HANDREHABILITERING INOM PRIMÄRVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Dennis Persson; Love Petersson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Hand therapy; Occupational Theory; Primary Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handen ligger till grund för att möjliggöra en mängd olika aktiviteter i vår vardag. Inom handrehabilitering i primärvården ligger ett funktionsbaserat perspektiv ofta till grund för hur arbetsterapeuten väljer att gå vidare i sin behandling. LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än tusen ord : en kvalitativ studie angående bedömning av multimodala texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Mårtensson; Dennis Persson; [2021]
  Nyckelord :Multimodalitet; bedömning; multilitteracitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra lärares uppfattningar om multimodalitet samt bedömning med utgångspunkt i styrdokumentet Nya språket lyfter! (2020). Studien vilar på en socialsemiotisk och multimodal teoribildning. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av kundvärden och prioriteringar i byggbranschen : Identifiering av faktorer som påverkar beslutsfattarna och marknadens uppfattning av en ny produktlinje inom kabelförläggning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Niemi; Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med ökande antal elektriska anordningar i vår närhet ökar mängden och storleken på kablage in till och inuti byggnader. För att förlägga, skydda, ventilera och i vissa fall tillåta besiktning av upphängt kablage används supportsystem i form av kabelstegar, trådstegar och kabelskenor. LÄS MER

 4. 4. Byggnadsdelars klimatpåverkan i träbyggnadssystem : En jämförelse för optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :Wooden Building System; Climatic impact; Life-cycle analysis; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimisation; Targeting decisions; Träbyggnadssystem; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimering; Inriktningsval;

  Sammanfattning : Sverige är berikat med en mycket stor areal av skog, vilket ger oss stora möjligheter till att utnyttja trä som ett närproducerat konstruktionsmaterial. Detta betyder att vi har en stor förnybar källa nära till hands som alltid kan vara tillgänglig om vi använder den på rätt sätt, vilket i sin tur skapar fördelar för miljön och ytterligare intresse till att använda trästommar och träbaserade material i alla möjliga sorts byggnader. LÄS MER

 5. 5. Lägesosäkerhet vid mätning av dold punkt med totalstation och GNSS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Patrik Persson; Dennis Sjölén; [2018]
  Nyckelord :hidden point; inaccessible point; GNSS; measurement uncertainty; network RTK; total station; dold punkt; GNSS; mätosäkerhet; lägesosäkerhet; nätverks-RTK; totalstation;

  Sammanfattning : En dold punkt är en punkt som inte kan mätas direkt utan måste mätas indirekt med hjälp av t.ex. Global Navigation Satellite System (GNSS) eller totalstation. Det finns ett flertal olika metoder med GNSS och totalstation som passar till olika inmätningssituationer för att mäta en dold punkt. LÄS MER