Sökning: "Diabetes education"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden Diabetes education.

 1. 1. Patienters upplevelse av egenvård vid typ 2 diabetes mellitus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Helin Topal; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; Self-care; Patient experiences; Nursing care; Diabetes education; Typ 2 diabetes mellitus; egenvård; patienters upplevelser; omvårdnad; personcentrared vård; diabetesutbildningar;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes mellitus is one of the most common diseases globally and in Sweden. It is a chronic lifestyle disorder that requires self-care management. Self-care means that patients are responsible for managing their disease. Research shows that compliance with type 2 diabetes can be challenging. LÄS MER

 2. 2. Non-pharmacological interventions for patients with gestational diabetes mellitus : A literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hu Gehua; Zhou Mengjiao; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Gestational diabetes mellitus (GDM ) posed certain health risks to pregnant women and infants. The aim of this review was to collect effective non-pharmacological measures for the treatment of GDM, to inform patients and nurses on the management of GDM, and to provide a health-promoting approach for women with GDM. LÄS MER

 3. 3. Vad är viktigt för patienten i undervisningen om egenvård vid diabetes mellitus? : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Gustafsson; Rebecca Kindbom; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; patientundervisning; självhantering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vuxna personers upplevelser av hinder till egenvård vid Diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Selam Kassahun; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Self-care; Obstacles; Experience; Diabetes typ 2; Egenvård; Hinder; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning hade diabetes år 2018. Diabetes typ 2 kräver omfattande livsstil förändring och egenvårdinsats. Många personer med sjukdomen ser sin livskvalité minska drastiskt med tiden. LÄS MER

 5. 5. Personer med typ 1 diabetes - retrospektiv tvärsnittsstudie om sambandet mellan patientrapporterat utfallsmått och glykemisk kontroll

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emelie Ryde; Åsa Hammarström; [2022]
  Nyckelord :Diabetesenkäten; Diabetes Mellitus typ 1; HbA1c; PREM; PROM.;

  Sammanfattning : Background: Glycemic control in individuals with type 1 diabetes demands support and education by caregivers in diabetes care. Patient-reported outcome measures (PROM) and patient-reported experience measures (PREM) constitutes an important function in diabetes care The Diabetes Questionnaire has been created for clinical use with the purpose of broadening the approach to individuals with type 1 diabetes. LÄS MER